St. Hallvard menighet søker barne- og ungdomsassistent

Utlysning barne- og ungdomsassistent: 1 års åremål

St. Hallvard menighet er Oslos største katolske menighet med mer enn 16 000 medlemmer fra 136 ulike land. Katekese-, barne- og ungdomsarbeidet i menigheten er i stadig økende utvikling og vekst, og vi søker derfor en barne- og ungdomsassistent i 20% stilling til å assistere vår katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider i hennes arbeid. Stillingen er nyopprettet og satt til 1 års åremål, med mulighet for forlengelse.

Brenner du for katolske barn og ungdom?

Barne- og ungdomsassistenten skal være katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeiderens forlengede arm. Din nærmeste samarbeidspartner vil derfor være katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider, i tillegg til frivillige barne- og ungdomsledere. Arbeidet finner primært sted på kveldstid og i helger.

Har du erfaring fra arbeid med katolske barn og ungdom, er selvstendig, sosial og flink til å jobbe i team kan dette være stillingen for deg.

Gode språkkunnskaper i norsk, og god kjennskap til Den katolske kirkes lære og tro er nødvendig for stillingen.

Arbeidsoppgaver:
 • Bistå i menighetens katekese-, barne- og ungdomsarbeid.
 • Utforske muligheten for nye tilbud for barn.
 • Hjelpe til med å utvikle og gjennomføre et bredt tilbud av sosiale og religiøse aktiviteter for ulike alders- og målgrupper.
 • Arrangere overnattinger og samlinger for ulike barne- og ungdomsgrupper i menigheten, i samarbeid med katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider.
 • Støtte de frivillige med praktiske ting, inkl. administrasjon, økonomi og markedsføring.
 • Være en ansvarlig og trygg voksenperson for de unge.
 • Stedfortreder for katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider ved behov.
Menigheten søker en medarbeider med:
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge fra katolsk menighet/NUK.
 • Evne og lyst til å engasjere barn og unge i Den katolske kirke.
 • Kjennskap til Den katolske kirke og Kirkens lære.
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid.
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid, og som er ryddig og nøyaktig.
 • Gode evner til å arbeide strukturert, samarbeide, lede, motivere og inspirere frivillige
Vi kan tilby:
 • 1 års åremål med mulighet for inntil 1 års forlengelse
 • Fleksibel arbeidstid og anledning til å påvirke stillingsbeskrivelsen.
 • Spennende oppgaver og mulighet for å utgjøre en forskjell
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger

Tiltredelse snarest. Medlem av Den katolske kirke og personlige egenskaper som forbilde vektlegges. Aktuelle søkere innkalles til intervju. Politiattest må fremlegges.

Lønn etter avtale/gjeldende satser.

Søknad med CV sendes innen 1. november 2018 til sogneprest p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, Enerhauggata 4, 0651 Oslo eller carlo.hong.phuc@katolsk.no.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til sognepresten eller katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider Huyen Nguyen (48957391, huyen.nguyen@katolsk.no).