Kort om Maria-prosesjon den 14. oktober 2018

Søndag 14. oktober mellom norsk og polsk messe gikk vi rundt kvartalet i vår egen Maria-prosesjon.

Hjertelig takk til alle som deltok og gjorde den til en god opplevelse.