MESSETIDER ALLEHELGENS- OG ALLESJELERSDAG

Allehelgensdag, torsdag 1. november kl 18:00 norsk, kl 19:30 polsk

Allesjelersdag, fredag 2. november kl 18:00 norsk, kl 19:30 polsk