Lovsangskveld med St. Elisabethsøstrene i St. Hallvard