Messetilbudet under rehabilitering av kirkerommet

Oversikt gjelder fra mandag 28. januar til ca. søndag 14. april 2019 inntil nærmere beskjed.