Lovsangskveld i St. Hallvard med Elisabethsøstrene