Ekstrem Korsvei 2019 – “Kirken i det XXI århundret”

Den 5. april 2019 vil avreise for fjerde gang i Oslo en Ekstrem Korsvei. Ekstrem Korsvei er en foreslått form for åndelighet, en individuell form av bønn. Det innebærer å gå i stillhet og ensomhet gjennom over 40 kilometer rute om natten mens man kontemplerer stasjonene av Korsets vei. Hvis du er klar for nye utfordringer og til å forlate din komfortsone for å møte Gud personlig – da er Ekstrem Korsvei noe for deg. Det starter med messe kl. 19.00 i St. Olav kirke.

On April 5, 2019, the Extreme Way of the Cross will set off for the fourth time on the route in Oslo. EWC is a proposed form of spirituality, an individual form of prayer. It involves passing in silence and loneliness through over forty kilometer route at night while contemplating the stations of the Way of the Cross. If you are ready for new challenges and to leave your comfort zone to meet individually with God – EWC might be for you. The Extreme Way of the Cross will begin with Mass at 7:00 p.m. in the St. Olav church.

https://edk.org.pl/en/about-edk.html
https://edk.org.pl/get-ready.html
https://edk.org.pl/route-edk/2670
Registration (not obligatory)
https://www.facebook.com/EDK.OSLO/