Nytt om byggeprosjektet – Arthur Haakonsen (menighetsrådsleder)

Kjære menighet

Byggearbeidene skrider frem og det er nå klart at de er på tid og at kirken vil være tilgjengelig innen palmesøndag, med mulighet for noe tidligere ferdigstilling. Det er påregnet forsinkelse på levering av ny belysning og dette vil komme på plass etter hvert – belysningen vi er vant til vil fortsatt være i bruk.

Sognepresten, menighetsrådets nestleder Hung Nguyen og jeg selv var på befaring den 20. mars og fikk se det nystøpte betonggulvet, utgravingene til ventilasjon i kirkerommet og selve ventilasjonssystemet som er installert i kjelleren. Ventilasjonen vil tilføre luft langs gulvet, under benkene langs kirkerommets vegger. I kapellet vil tilsvarende løsning være ved siden av altereret. Dette for å minimere den synlige endringen og det er den løsningen Byantikvaren kunne akseptere i lys av fredningen.

Gulvet er ferdigstøpt og er i sluttfasen av herdingsprosessen. Deretter venter sliping og behandling av gulvoverflaten. Gulvet er støpt etter originaltegningene, som krever en hevning på 0 cm ved veggene og 13 cm ved alteret. Dette er i tråd med arkitektens intensjon, noe jeg også erindrer arkitekt Kjell Lund snakket om under fredningen i 2012. Som Christian Norberg-Shulz skriver i boken om St. Hallvard kirke; “Gulvet er formet slik at det stiger mot alteret, en meget betydningsfull detalj som antyder at jorden hever seg mot den nedsenkede himmel.” Det er en tydelig forskjell i hevingen fra den tidligere støpingen. I et tomt kirkerom oppleves hevingen som mer markant. Før sluttarbeidene kan dette sees der gulvet møter strukturene i kirkerommet. Forskjellen forklares med at støpingen er mer nøyaktig utført denne gangen i henhold til tegningene. Et designelement med mørke striper langs gulvet er også tatt med. Stripene var også synlig på det gamle gulvet, men da gulvet hadde mørknet over tid kan det være en detalj som man nå blir ekstra oppmerksom på. Som et fredet bygg er en gjenstøping av gulvet nødt til å være helt i tråd med originaltegningene og fargen og overflatebehandlingen så nær det opprinnelige det er praktisk mulig å komme.

Varmekablene som er installert i gulvet blir først mulig å benytte om et par måneder. Dette har å gjøre med å gi betonggulvet nok tid til å herdes også dypere ned i betongen, slik at denne prosessen ikke blir påvirket av varmen fra varmekablene.

Vinduer og dører på kirken er nå helt ferdigstilt. Det ble oppdaget store rustskader på festemekanismen på den store inngangsdøren, noe som kunne ledet til at den kunne kommet av hengslene. Døren er nå utbedret.

Teppet som dekker podiet alteret står på vil bli byttet. Det er valgt en noe mørkere farge og i et materiale som er lett å renholde. Den røde løperen i midtgangen som vi arvet av St. Olav menighet vil også bli byttet. Den nye løperen vil være lenger, slik at den strekker seg helt til enden – dette for å redusere risikoen for at man snubler i den, som har vært en utfordring. Fargen vil være i en variant av burgunder.

Selv om innsamlingsaksjonen er formelt avsluttet er det fortsatt mulig å støtte byggeprosjektet ved å benytte kontonr. 3000.22.49320 og merke innbetalingen “Kirkebyggvedlikehold”. Vi takker for alle bidrag!

Alt godt,

Arthur Haakonsen
Leder, Menighetsrådet