Familiedag hos Sta. Katarinahjemmet

Gruppe for unge voksne UngOP ved Sta. Katarinahjemmet inviterer til en refleksjondag til familier, som skal være i Sta Katarinahjemmet kommende lørdag (7.12). Tema er Tro, barn og kjønnsideologi.

Mer informasjon om arrangementet finnes her https://katarinahjemmet.katolsk.no/index.php/2019/10/31/velkommen-til-familiedag-2/?fbclid=IwAR3xmcWzxhKB7BVwutNEhvlUZ6hfTyVhgq4rPQr6m_j9cYS-chJbxilJCXc