Askeonsdag 26. februar – faste og abstinens

Messer: kl. 11.00, kl. 18.00 og kl. 19.30 (på polsk)