I følge Oslo katolske bispedømmes smittevernstiltak pr. 12. mars 2020 er alle messer innstillt.

St. Hallvard kirken holder åpent for alle troende hver dag mellom kl. 07-19.

Prestene vil være tilstede i kirken til vanlig messetid og være tilgjengelige på telefon og e-post.

Alle aktivitetene (katekese, kontaktklubb, korøvelse og diverse gruppemøter) er avlyst.

Menighetskontoret er stengt. Man kan henvende seg på e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no eller på telefon 23 30 32 00 man-fre mellom kl. 10-14.

Vi anbefaler å følge www.katolsk.no for aktuelle oppdateringer.