Søndagspreken for 3. søndag i fasten

fasten-søn-3-A