“Ta ditt kors og følg meg” – korsveisandakt

Klikk på linken: korsveisandakt laget av p. Andreas Rupprecht