Oppstanden er Herren!

Oppstanden er Herren, det vet vi for visst.

Skjenk oss din miskunn,

du seirende Krist.

Amen. Halleluja.