Månedlig Arkiv: mai 2020

Søster Pauline og diakon Fernando

1. juni skal sr. Pauline overta sr. Antonia sine oppgaver i kirken og i sakristiet. Vi takker sr. Antonia for tiden hun har vært i menigheten og vi ønsker vår nye sakristan sr. Pauline hjertelig velkommen.

Lørdag 20. juni kl. 12:00 prestevies diakon Franklyn Fernando i St. Johannes kirke på Bredtvet av biskop Bernt.
Søndag 21. juni feirer Franklyn i takknemlighet sin primissmesse i St. Olav domkirke kl. 11:00.
Vi anbefaler han til menighetens forbønn.

Aktuelle messetider (inntil nærmere beskjed)

Billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
For billettbestilling til messe på polsk gå på https://sthallvard.katolsk.no/pl/

Søndag:
kl. 08:00 messe på norsk
kl. 09:30 messe på norsk
kl. 09:30 messe på ukrainsk (lille sal)
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 11:30 messe på norsk (stor sal)
kl. 13:00 messe på polsk
kl. 14:30 messe på polsk
kl. 16:00 messe på engelsk
kl. 19:00 messe på polsk

Holmlia kirke – messe på norsk kl. 18:00 hver søndag
Nesodden kirke – messe på norsk hver 1.og 3. søndag i måneden

Mandag til fredag:
kl. 18:00 messe på norsk– sakramentstilbedelse og skrifte fra kl. 17:15

Onsdag:
kl. 11:00 messe på norsk – kontaktklubb etter messen, siste gang blir 17. juni.

Fredag:
kl. 19:00 messe på polsk

Lørdag:
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 18:00 søndagsmesse på norsk
kl. 19:00 søndagsmesse på polsk

La oss be for sykepleiere

Sykepleie er mer enn et yrke – det er et kall, en spesiell dedikasjon.
Under denne pandemien har de gitt oss eksempler på sant heltemot, og noen har til og med gitt sitt liv.
La oss sammen be for sykepleiere.

Pave Frans på sykepleierdagen, 12. mai 2020.

Redaktør for “Ukens pave Frans” er Frode Grenmar

Aktuelle kunngjøringer for St. Hallvard menighet (oppdatert 12. juni)

 • Avlyste messer:
  Mandag 15.juni kl. 18:00 pga. oljevigselsmesse i St. Olav
  Lørdag 20.juni kl. 11:00 pga. Franklyns prestevielse i St. Johannes
 • Prosesjonen på Corpus Christi, årets St. Hans fest og Mariaprosesjonen i august vil bli avlyst.
 • Menighetsrådet har fått sitt mandat forlenget for ett år.
 • Messe på Holmlia – hver søndag kl. 18:00
 • Messe på Nesodden – hver 1.og 3. søndag i måneden
 • Alle må registrere seg til messen via elektronisk påmelding https://billett.katolsk.no/ eller på en messeliste som kirkevert/dørvakt skal ha ved inngangen. For billettbestilling til messe på polsk gå på https://sthallvard.katolsk.no/pl/
 • Alle må skrive navn og telefonnummer, fordi det er pålagt i forbindelse med eventuell smittesporing. Messelister skal makuleres etter 10 dager.  
 • 50 troende kan delta i messen. Prest, 2-3 ministranter, kor, organist og kirkevert kan delta i tillegg. Familier kan sitte sammen, alle andre holder minst én meter avstand.
 • Kun håndkommunion er tillatt. Ingen er forpliktet til å motta kommunion og åndelig kommunion tilrådes istedenfor.  
 • Vi strømmer ikke søndagsmesser lenger, men man finner flere direktesendinger på katolsk.no
 • Kollekt kan gis ved slutten av messen ved utgangen. Vipps anbefales (St. Hallvard vipps 12124).
 • Kirkekaffe innstilles inntil videre ifølge bispedømmets retningslinjer.
 • Kontaktklubben møtes hver onsdag etter messe kl. 11.00 og frem til sommeren. Siste gang blir 17. juni.
 • Det er tillatt å møte for bønnegrupper og korgrupper, dersom gruppeansvarlig lager en liste over alle deltagere. Husk aktuelle smittevernstiltak (minst én meter avstand, grundig håndvask, antibac og overflaterengjøring etter bruk av menighetens lokaler).