Kunngjøringer for 5. søndag i påsketiden 10.05.20

 • Fra søndag 10. mai strømmer vi ikke søndagsmesser lenger, men vi øker messetilbudet til 10 søndagsmesser.
 • Direktesendinger fra andre menigheter finner du her: http://www.katolsk.no/nyheter/2020/04/digitalt-messeprogram-delta-i-messefeiringen-pa-nett
 • 50 troende kan delta i messen. Prest, 2-3 ministranter, kor, organist og kirkevert kan delta i tillegg. Familier kan sitte sammen, alle andre holder minst én meter avstand.
 • Kun håndkommunion er tillat. Ingen er forpliktet til å motta kommunion og åndelig kommunion tilrådes istedenfor.
 • Alle må registrere seg til messen via elektronisk påmelding eller på en messeliste som kirkevert/dørvakt skal ha ved inngangen.
 • I skrivende stund venter vi på elektronisk påmelding fra bispedømmets IT-avdeling som arbeider med det. Når vi får den, legger vi den ut på våre nettsider (St. Hallvard og FB)
 • Alle må skrive navn og telefonnummer, fordi det er pålagt i forbindelse med eventuell smittesporing. Messelister skal makuleres etter 10 dager.
 • Kollekt kan gis ved slutten av messen ved utgangen. Vipps anbefales.
 • Kirkekaffe innstilles inntil videre ifølge bispedømmets retningslinjer.
 • Det er tillatt å møte for bønnegrupper og korgrupper, dersom gruppeansvarlig lager en liste over alle deltagere. Husk aktuelle smittevernstiltak (minst én meter avstand, grundig håndvask, antibac og overflaterengjøring etter bruk av menighetens lokaler).
 • Kontaktklubben møtes igjen onsdag 13. mai etter messe kl. 11.00 og deretter hver onsdag frem til sommer.

Under finner man informasjonsfoldere om trygg messefeiring på norsk, engelsk, polsk, vietnamesisk og spansk.