Messetider fra 10. mai 2020 (inntil nærmere beskjed)

Billettbestilling på https://billett.katolsk.no/

Søndag:
kl. 08:00 messe på norsk
kl. 09:30 messe på norsk
kl. 09:30 messe på ukrainsk (lille sal) – avlyst messe 24. mai
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 11:30 messe på norsk (stor sal)
kl. 13:00 messe på polsk
kl. 14:30 messe på polsk
kl. 16:00 messe på engelsk
kl. 17:30 messe på norsk (ikke lenger fra 24. mai)
kl. 19:00 messe på polsk

Mandag til fredag:
kl. 18:00 messe på norsk– sakramentstilbedelse og skrifte fra kl. 17:15

Onsdag:
kl. 11:00 messe på norsk – kontaktklubb etter messen

Fredag:
kl. 19:00 messe på polsk

Lørdag:
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 18:00 søndagsmesse på norsk
kl. 19:00 søndagsmesse på polsk

Nesodden:
Kristi Himmelfartsdag 21. mai kl. 13:30

Holmlia:
Søndag 24. mai kl. 18:00 og hver søndag fremover