15. mai – fest for St. Hallvard

Skytshelgen for Oslo – freskomaleri i Oslo rådhus som fremstiller Den hellige Hallvard,
av Alf Rolfsen

Vi feirer i dag festen for Oslos vernehelgen, den hellige martyr Hallvard. La oss be om kristen trofasthet og offervilje:

Om at minnet om den hellige Hallvard
må prege de kristnes kamp for rettferd i vår tid. 

For Oslos politikere og ledere i samfunnslivet,
at de må gjennomtrenges av evangeliske holdninger
i deres ansvar for å skape et trygt og godt samfunn.

For dem som lider fordi de blir forfulgt,
at de i Kirken og blant de kristne selv
må finne solidaritet, beskyttelse og trygghet. 

For Oslo katolske bispedømme,
for vår biskop Bernt,
og for alle andre med ansvar og myndighet,
om kjærlighet, visdom og styrke. 

Barmhjertige Gud,
du som gjennom den hellige Hallvard
har gitt oss et forbilde på ekte nestekjærlighet,
gi oss på hans forbønn å vise den samme holdning.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.