Aktuelle kunngjøringer for St. Hallvard menighet (oppdatert 23. mai)

 • Messer 2. pinsedag, mandag 1. juni:
  Kl. 11:00 høymesse på norsk
  Kl. 18:00 messe på norsk
  Kl. 19:00 messe på polsk
  Kl. 13:30 messe på Nesodden
 • Ikke lenger messe kl. 17:30 på søndager.
 • Messe på Holmlia – hver søndag kl. 18:00 (fra 24. mai)
 • Alle må registrere seg til messen via elektronisk påmelding https://billett.katolsk.no/ eller på en messeliste som kirkevert/dørvakt skal ha ved inngangen.
 • Alle må skrive navn og telefonnummer, fordi det er pålagt i forbindelse med eventuell smittesporing. Messelister skal makuleres etter 10 dager.  
 • 50 troende kan delta i messen. Prest, 2-3 ministranter, kor, organist og kirkevert kan delta i tillegg. Familier kan sitte sammen, alle andre holder minst én meter avstand.
 • Kun håndkommunion er tillat. Ingen er forpliktet til å motta kommunion og åndelig kommunion tilrådes istedenfor.  
 • Vi strømmer ikke søndagsmesser lenger, men man finner flere direktesendinger på katolsk.no
 • Kollekt kan gis ved slutten av messen ved utgangen. Vipps anbefales (St. Hallvard vipps 12124).
 • Kirkekaffe innstilles inntil videre ifølge bispedømmets retningslinjer.
 • Kontaktklubben møtes hver onsdag etter messe kl. 11.00 og frem til sommer.  
 • Det er tillatt å møte for bønnegrupper og korgrupper, dersom gruppeansvarlig lager en liste over alle deltagere. Husk aktuelle smittevernstiltak (minst én meter avstand, grundig håndvask, antibac og overflaterengjøring etter bruk av menighetens lokaler).