Aktuelle kunngjøringer for St. Hallvard menighet (oppdatert 12. juni)

 • Avlyste messer:
  Mandag 15.juni kl. 18:00 pga. oljevigselsmesse i St. Olav
  Lørdag 20.juni kl. 11:00 pga. Franklyns prestevielse i St. Johannes
 • Prosesjonen på Corpus Christi, årets St. Hans fest og Mariaprosesjonen i august vil bli avlyst.
 • Menighetsrådet har fått sitt mandat forlenget for ett år.
 • Messe på Holmlia – hver søndag kl. 18:00
 • Messe på Nesodden – hver 1.og 3. søndag i måneden
 • Alle må registrere seg til messen via elektronisk påmelding https://billett.katolsk.no/ eller på en messeliste som kirkevert/dørvakt skal ha ved inngangen. For billettbestilling til messe på polsk gå på https://sthallvard.katolsk.no/pl/
 • Alle må skrive navn og telefonnummer, fordi det er pålagt i forbindelse med eventuell smittesporing. Messelister skal makuleres etter 10 dager.  
 • 50 troende kan delta i messen. Prest, 2-3 ministranter, kor, organist og kirkevert kan delta i tillegg. Familier kan sitte sammen, alle andre holder minst én meter avstand.
 • Kun håndkommunion er tillatt. Ingen er forpliktet til å motta kommunion og åndelig kommunion tilrådes istedenfor.  
 • Vi strømmer ikke søndagsmesser lenger, men man finner flere direktesendinger på katolsk.no
 • Kollekt kan gis ved slutten av messen ved utgangen. Vipps anbefales (St. Hallvard vipps 12124).
 • Kirkekaffe innstilles inntil videre ifølge bispedømmets retningslinjer.
 • Kontaktklubben møtes hver onsdag etter messe kl. 11.00 og frem til sommeren. Siste gang blir 17. juni.
 • Det er tillatt å møte for bønnegrupper og korgrupper, dersom gruppeansvarlig lager en liste over alle deltagere. Husk aktuelle smittevernstiltak (minst én meter avstand, grundig håndvask, antibac og overflaterengjøring etter bruk av menighetens lokaler).