Aktuelle messetider (inntil nærmere beskjed)

Billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
For billettbestilling til messe på polsk gå på https://sthallvard.katolsk.no/pl/

Søndag:
kl. 08:00 messe på norsk
kl. 09:30 messe på norsk
kl. 09:30 messe på ukrainsk (lille sal)
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 11:30 messe på norsk (stor sal)
kl. 13:00 messe på polsk
kl. 14:30 messe på polsk
kl. 16:00 messe på engelsk
kl. 19:00 messe på polsk

Holmlia kirke – messe på norsk kl. 18:00 hver søndag
Nesodden kirke – messe på norsk hver 1.og 3. søndag i måneden

Mandag til fredag:
kl. 18:00 messe på norsk– sakramentstilbedelse og skrifte fra kl. 17:15

Onsdag:
kl. 11:00 messe på norsk – kontaktklubb etter messen, siste gang blir 17. juni.

Fredag:
kl. 19:00 messe på polsk

Lørdag:
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 18:00 søndagsmesse på norsk
kl. 19:00 søndagsmesse på polsk