Søster Pauline og diakon Fernando

1. juni skal sr. Pauline overta sr. Antonia sine oppgaver i kirken og i sakristiet. Vi takker sr. Antonia for tiden hun har vært i menigheten og vi ønsker vår nye sakristan sr. Pauline hjertelig velkommen.

Lørdag 20. juni kl. 12:00 prestevies diakon Franklyn Fernando i St. Johannes kirke på Bredtvet av biskop Bernt.
Søndag 21. juni feirer Franklyn i takknemlighet sin primissmesse i St. Olav domkirke kl. 11:00.
Vi anbefaler han til menighetens forbønn.