Kalt til å dele

Den Hellige Ånd forsikrer oss om at vi ikke er alene, at Gud styrker og holder oss oppe.

Kjære venner, vi på vår side må gi videre den gaven som vi har mottatt: Vi er kalt til å dele med andre Åndens trøst, Guds nærhet.

Pave Frans, juni 2020

Redaktør for “Ukens pave Frans” er Frode Grenmar