En åpen avtale med Gud

I våre mørkeste stunder, når vi synder eller har gått oss vill, da har vi alltid en åpen avtale med Gud. Vi trenger ikke å være redde, for Gud vil forandre våre hjerter og gi oss den velsignelsen som er forbeholdt dem som åpner seg for å la Gud gripe inn og forandre dem.

Pave Frans, juni 2020

Redaktør for “Ukens pave Frans” er Frode Grenmar