Gi ikke etter for håpløsheten

Måtte den aller helligste Maria, vårt forbilde på tillit og overgivelse til Gud, hjelpe oss til ikke å gi etter for håpløsheten, men heller til å overgi oss til Ham og Hans nåde. For Guds miskunn er alltid større enn ondskapens makt.

Pave Frans, juni 2020

Redaktør for “Ukens pave Frans” er Frode Grenmar