“Et bilde som er verdt en tale”

Pontificia Academia pro vita, Det pavelige akademi for livet, har distribuert bildet nedenfor på sin Twitter-side 12. september. Vi ser den verdensberømte Pieta av Michelangelo i St. Peters basilika i Roma, Maria med en svartfarget død Jesus i fanget. Dermed kommer akademiet med en sterk uttalelse til støtte for ‘Black lives matter’-bevegelsen som – etter mer enn 50 år etter at Martin Luther King jr. ble drept i USA – fortsatt kjemper for rettferdighet og likestilling av mennesker med mørk hudfarge. Bevegelsen har startet i USA, men har fort spredt seg over hele verden. Er rasisme et tema for Pro Vita? Paven sier: “Ja!” I hans generalaudiens onsdag 3. juni, en drøy uke etter George Floyds død som utløste protestbevegelsen, uttalte han seg slik: “Vi kan ikke tolerere eller lukke øynene for rasisme og ekskludering i noen form og likevel hevde at vi forsvarer livets hellighet.”