Avlyste messer

Onsdag 16. sept. kl.18:00 pga. øvelse til konfirmasjon

Lørdag 19. sept. kl. 11:00 pga. konfirmasjon