Ferming 2020

Lørdag 19. september kunne endelig årets konfirmantkull konfirmeres. Biskopen hadde delegert fermingsretten til alle sogneprester siden alle datoer måtte flyttes i år grunnet Covid-19. Vår nye sogneprest p. Ragnar hadde mye å gjøre denne dagen. To store fermingsmesser kl. 10.30 og kl. 13.00 ble feiret. Det var kun plass til 6 gjester for hver konfirmant i kirken. Derfor ble messen strømmet direkte. Gratulasjon til våre nye konfirmerte medlemsmedlemmer!