Vår nye sogneprest ble innsatt i sitt embete søndag 27. september

Biskop Bernt Eidsvig var på plass søndag 27.09.20 for å innsette p. Ragnar Leer Salvesen som sogneprest i hans nye sogn. Det kommer en fyldig omtale om denne viktige begivenheten i neste Hallvardsvaka. I messen fornyet p. Ragnar sine løfter til biskopen med menigheten som vitne. Så fikk han overrakt de store symbolske nøklene til kirken. Fortsatt er det begrenset plass i kirken. Ikke alle som ønsket å overvære denne spesielle feiringen, fikk slippe inn. Dessverre kunne det heller ikke arrangeres fest etter messen for hele menigheten grunnet Coronatiden. Kun menighet- og finansrådet, staben og noen få personlige gjester til p. Ragnar var invitert til menighetssalen etter messen, dessverre! Får vi håpe at vi i neste år kan feire en stor fest for og med hele menigheten!

Se flere bilder her