Ingen av oss blir frelst alene, vi kan kun bli frelst sammen

Pavens nye encyklika Fratelli Tutti, avsnitt 32

I sin nye encyklika Fratelli Tutti gir paven oss hans visjon av en verden som har lagt nasjonalisme og kapitalisme bak seg.

Pave Frans har adressert denne encyklika ikke bare til katolikkene men til alle mennesker av god vilje. Paven ber oss om å reflektere over hans tanker og svare med å sette dem ut i live – å bygge på ‘brorskap’ og ‘sosialt vennskap’, være medmennesker som tar ansvar for særlig de svake og marginaliserte.

Klikk her for å lese mer