Oppdatert informasjon pr. 29. oktober for St. Hallvard menighet inntil videre

  • Når det gjelder messefeiring i St. Hallvard kirke, er det tillatt med inntil 90 deltakere i kirkerommet med faste sitteplasser og 20 i menighetssalen. Husk å bestille billett https://billett.katolsk.no/
  • Ved ankomst vil kirkeverter krysse av på listen med forhåndsbestilte billetter og anvise plass i kirken. Husk at du må bli sittende på din plass. Det samme smittevernhensyn gjelder fremdeles, og prestene vil gå ned til kirkebenkene og dele ut kommunion. Samtidig vil det bli utdeling i menighetssalen.
  • Kontoret er stengt for besøk inntil videre. Møte med en prest kun etter avtale. Alle henvendelser blir mottatt og besvart på e-post eller telefon.
  • Kirkebesøk av grupper, kun etter avtale. Gjelder ikke privat besøk. Du må gjerne bruke munnbind når du beveger deg i kirken.
  • Kontaktklubben er avlyst inntil videre. Kirkekaffe er ikke mulig å gjennomføre.
  • Det kan for tiden ikke være lystenning ved Maria-statuen.