Ukens pave Frans – Gud taler i stillheten

De som ber flykter ikke fra verden, men søker å trekke seg tilbake i ensomhet. Der, i stillheten, kan vi få kontakt med mange stemmer som vi skjuler i vårt innerste; de mest undertrykte ønskene, sannhetene som vi insisterer på å kvele, og så videre. Og fremfor alt taler Gud til oss i stillheten.

Pave Frans, november 2020

Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar