Paven lanserer en ‘Global pakt om utdanning’

Verdien av vår pedagogiske praksis vil ikke bare måles av resultatene av standardiserte tester, men av evnen til å påvirke samfunnets hjerte, sier pave Frans.

Denne globale utdanningspakten skal hjelpe hele verden til å forandre seg. For paven er god utdanning sentral for å bygge en bedre verden: «En annen verden er mulig, og vi er kalt til å lære å bygge den!»

Les mer her