Den Hellige Ånd i våre hjerter

La oss ikke glemme at Den Hellige Ånd er bedende til stede i oss. Han som leder oss til bønn, som fører oss til Jesus. Han er den gaven som Faderen og Sønnen ga oss for å fremme et møte med Gud. Og når vi ber, er det Den Hellige Ånd som ber i våre hjerter.

Pave Frans, november 2020

Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar