Digitalt messeprogram for november

For digitalt messeprogram bl.a. messefeiring, sakramentstilbedelse, rosenkrans eller vesper gå på:

https://www.katolsk.no/nyheter/2020/11/digitalt-messeprogram-november?fbclid=IwAR2vEUdnie4kUZrLTDzEMA4OzI0_uqnnExodJbG_Lu_4ztgYYhpS6vUu_5M