Uten innsatsen for å elske Gud blir man middelmådig…

… fortalte pave Frans i sin preken på første adventssøndag. Vatikanet er i streng isolasjon grunnet smitterisikoen. Messen ble strømmet. Paven feiret liturgien sammen med 11 av de 13 nye kardinalene som hadde fått sine røde hatter dagen før. To av dem kunne ikke være til stede grunnet reiserestriksjoner. Det som prelatene med de nye røde hatter fikk høre, var pavens formaning om å ikke la seg forføre av verdslighet. Denne formaningen gjelder nok også for oss alle…

Les mer her