Lysfesten Hanukkah

I det jødiske samfunnet begynner i dag den åtte dager lange festen til minne om gjeninnvielsen av templet i Jerusalem. Den feirer det vellykkede opprøret av Makkabeerne mot Selevkidenes regime i 165 f.Kr. og gjenopptaket av tempeltjeneste i Jerusalem. Ifølge tradisjonen ble det bare funnet en eneste intakt oljekanne i det ødelagte tempelet. Dets innhold ville bare holdt i en dag for tempellysestaken med syv armer (som kalles menorah).

På et mirakuløst vis ble det nok olje i åtte dager, slik at ny olje da kunne produseres. For å feire denne glade begivenheten lyser lysene etter mørkets frembrudd: ett lys den første kvelden, to lys på den andre, til alle lysene er på den åttende dagen.

Menorahen for Hanukkah-festen blir derfor laget med åtte armer pluss en beholder for det lyset man tenner de åtte andre lysene med.

Begynnelsen av Hanukkah-festen varierer litt fra år til år. Det kan starte i slutten av november eller i første halvdel av desember. Sånt sett finnes det noen felles trekk mellom Hanukkah og advent og jul. Under Hanukkah tennes et lys mer hver dag, i advent blir det ett lys mer per uke. Lysene lyser opp mørket i vårt land, familiene kommer sammen til feiring med et godt måltid. Vi ønsker våre jødiske medmenneskene en god Hanukka i disse vanskelige tider!

Mer informasjon under https://www.jødedommen.no/%E1%B8%A5annuka-lyser-opp-i-morketiden/

Bilde øverst: Wikimedia Commons, Daniel Dimitrov