Oppdatert informasjon for St. Hallvard menighet pr. 11. desember 2020

En gledelig adventsnyhet: Vi feirer messe igjen!

 • Byrådet per 10. desember tillater at messe kan feires med inntil 20 deltagere.
 • Reglene gjelder til og med torsdag 7. januar 2021.
 • For å delta i messen er det nødvendig at du:
  • er frisk
  • har billett
  • har på munnbind når du går inn og beveger deg i kirken
  • følger de gjeldende smittevernregler
  • følger anvisning til kirkeverten
 • Adgang til kirken fra 15 min før messen.
 • Har du bestilt billett, men kan ikke komme, vennligst avbestill billetten, så andre kan få plass.
 • Vær vennlig å bestille billett kun til deg og din husstand. Billett kan bestilles en uke i forveien. For julemesser er påmelding åpen fra 18. desember.
 • OBS: Noen messetider er endret. Oversikt over alle messer finner du kun i billettbestillingen: www.billett.katolsk.no
 • Husk at sosial nedstenging i Oslo fortsetter frem til 7. januar og vi må ta hensyn til smittevernreglene.