Endelig messe igjen!

Etter å ha vært stengt i nesten fire uker ble det i dag igjen søndagsmesse i St. Hallvard i Oslo. Gaudete – gled dere! Tredje adventssøndag bærer dette navnet og gjennom lesningene og bønnene i liturgien blir denne oppfordringen gjentatt mange ganger. Det fortalte p. Andreas i sin preken på Nesodden – og riktig, her er noen eksempler:

Les mer her