Julehøytiden 2020 i St. Hallvard kirke

Alle messer kan feires med inntil 20 deltagere. De nåværende smittevernreglene vil gjelde til og med torsdag 7. januar 2021.

– For å delta i messen er det nødvendig at du:

  • er frisk
  • har billett
  • har på munnbind når du går inn og beveger deg i kirken
  • følger de gjeldende smittevernregler
  • følger anvisning fra kirkeverten

– Påmelding til søndagsmesse og hverdagsmesse åpnes en dag før messen.
OBS! Påmelding til julemessene er nå mulig. Det er mange arrangementer å velge iblant, se neste punkt.
– Oversikt over julemesser finner du bare i billettbestillingen https://billett.katolsk.no/
– Har du fått plass i én av messene, ber vi om at du på grunn av manglende kapasitet, ikke bestiller plass til andre dager i julen.
– Har du bestilt billett, men likevel ikke kan komme, vennligst avbestill billetten, så andre kan få den plassen.
– Alt besøk i kirken til alle arrangementer må være registrert i billettsystemet på https://billett.katolsk.no/
– Adgang til kirken fra 10 min før messen.

På julaften vil vi feire flere andakter ved julekrybben om ettermiddagen, for familier med barn og alle som venter på julefeiringen hjemme.

Julaften 24. desember:

  • vil det bli mulighet for krybbebesøk mellom kl. 12.00 – 14.00 (påmelding)
  • Fra kl. 14.00 blir det flere andakter ved julekrybben (påmelding).
  • Mellom kl. 14.00 og 17.30 vil også en av prestene være tilgjengelig for skriftemålssamtale på kontoret, siden skriftestolen kan ikke brukes pga. korona.

2. juledag 26. desember:
– Krybbebesøk mellom kl. 15.00 – 17.40 (påmelding)

Søndag 27. desember:
– Krybbebesøk mellom 17.00 – 18.20 (påmelding)

Husk! I hver messe trenger vi medhjelpere som ministranter, lektorer og kirkeverter. I noen messer er også behov for korister. Alle disse personene som har en rolle i messefeiringen, skal ikke registrere seg i billettsystemet, men må ta kontakt med prest og registrere seg på en liste hos den aktuelle presten.

Vi håper alle vil få en glad og velsignet julefeiring også i år!