St. Hallvard menighet ønsker en velsignet julehøytid og fredelig 2021.

“Jesus Kristus kommer til alle mennesker av god vilje. Ta imot ham, vår Frelser, med god vilje. Gjør hans gjerning og takk ham for alt han gir!”

+Biskop Bernt Eidsvig
St. Olav domkirke, 22.12.2020