Månedlig Arkiv: desember 2020

Julehøytiden 2020 i St. Hallvard kirke

Alle messer kan feires med inntil 20 deltagere. De nåværende smittevernreglene vil gjelde til og med torsdag 7. januar 2021.

– For å delta i messen er det nødvendig at du:

 • er frisk
 • har billett
 • har på munnbind når du går inn og beveger deg i kirken
 • følger de gjeldende smittevernregler
 • følger anvisning fra kirkeverten

– Påmelding til søndagsmesse og hverdagsmesse åpnes en dag før messen.
OBS! Påmelding til julemessene er nå mulig. Det er mange arrangementer å velge iblant, se neste punkt.
– Oversikt over julemesser finner du bare i billettbestillingen https://billett.katolsk.no/
– Har du fått plass i én av messene, ber vi om at du på grunn av manglende kapasitet, ikke bestiller plass til andre dager i julen.
– Har du bestilt billett, men likevel ikke kan komme, vennligst avbestill billetten, så andre kan få den plassen.
– Alt besøk i kirken til alle arrangementer må være registrert i billettsystemet på https://billett.katolsk.no/
– Adgang til kirken fra 10 min før messen.

På julaften vil vi feire flere andakter ved julekrybben om ettermiddagen, for familier med barn og alle som venter på julefeiringen hjemme.

Julaften 24. desember:

 • vil det bli mulighet for krybbebesøk mellom kl. 12.00 – 14.00 (påmelding)
 • Fra kl. 14.00 blir det flere andakter ved julekrybben (påmelding).
 • Mellom kl. 14.00 og 17.30 vil også en av prestene være tilgjengelig for skriftemålssamtale på kontoret, siden skriftestolen kan ikke brukes pga. korona.

2. juledag 26. desember:
– Krybbebesøk mellom kl. 15.00 – 17.40 (påmelding)

Søndag 27. desember:
– Krybbebesøk mellom 17.00 – 18.20 (påmelding)

Husk! I hver messe trenger vi medhjelpere som ministranter, lektorer og kirkeverter. I noen messer er også behov for korister. Alle disse personene som har en rolle i messefeiringen, skal ikke registrere seg i billettsystemet, men må ta kontakt med prest og registrere seg på en liste hos den aktuelle presten.

Vi håper alle vil få en glad og velsignet julefeiring også i år!

Jubelår for den hellige Josef

Pave Frans lanserer “Hl. Josefs år” som enda et svar på pandemien

Jubelåret for den hellige Josef varer fra 08.12.2020 til 08.12.2021 og markerer 150-årsjubileet for at Jesu fosterfar ble utnevnt til skytshelgen for den universelle kirken. Det var pave Pius IX i 1870 som gav Josef denne tittelen i dekreten Quemadmodum Deus.

“Etter Maria, Guds mor, nevnes ingen helgen oftere av paver gjennom tidene enn Josef, hennes ektefelle,” skriver paven i et nytt apostolisk brev som ble publisert 8. desember 2020 for å innvie jubelåret. Brevet heter Patris corde, “med en fars hjerte”.

Bilde: Vatican News

Mens 8. desember ofte forbindes med festen for Jomfru Marias uplettede unnfangelsen, er det også datoen, da Pius IX i 1895 kåret den hellige Josef til skytshelgen for den universelle kirke.

Pave Frans sa at hans egen motivasjon om å skrive det apostoliske brevet om hl. Josef “økte i løpet av disse månedene med pandemien”.

Les mer her

Endelig messe igjen!

Etter å ha vært stengt i nesten fire uker ble det i dag igjen søndagsmesse i St. Hallvard i Oslo. Gaudete – gled dere! Tredje adventssøndag bærer dette navnet og gjennom lesningene og bønnene i liturgien blir denne oppfordringen gjentatt mange ganger. Det fortalte p. Andreas i sin preken på Nesodden – og riktig, her er noen eksempler:

Les mer her

Oppdatert informasjon for St. Hallvard menighet pr. 11. desember 2020

En gledelig adventsnyhet: Vi feirer messe igjen!

 • Byrådet per 10. desember tillater at messe kan feires med inntil 20 deltagere.
 • Reglene gjelder til og med torsdag 7. januar 2021.
 • For å delta i messen er det nødvendig at du:
  • er frisk
  • har billett
  • har på munnbind når du går inn og beveger deg i kirken
  • følger de gjeldende smittevernregler
  • følger anvisning til kirkeverten
 • Adgang til kirken fra 15 min før messen.
 • Har du bestilt billett, men kan ikke komme, vennligst avbestill billetten, så andre kan få plass.
 • Vær vennlig å bestille billett kun til deg og din husstand. Billett kan bestilles en uke i forveien. For julemesser er påmelding åpen fra 18. desember.
 • OBS: Noen messetider er endret. Oversikt over alle messer finner du kun i billettbestillingen: www.billett.katolsk.no
 • Husk at sosial nedstenging i Oslo fortsetter frem til 7. januar og vi må ta hensyn til smittevernreglene.

Lysfesten Hanukkah

I det jødiske samfunnet begynner i dag den åtte dager lange festen til minne om gjeninnvielsen av templet i Jerusalem. Den feirer det vellykkede opprøret av Makkabeerne mot Selevkidenes regime i 165 f.Kr. og gjenopptaket av tempeltjeneste i Jerusalem. Ifølge tradisjonen ble det bare funnet en eneste intakt oljekanne i det ødelagte tempelet. Dets innhold ville bare holdt i en dag for tempellysestaken med syv armer (som kalles menorah).

På et mirakuløst vis ble det nok olje i åtte dager, slik at ny olje da kunne produseres. For å feire denne glade begivenheten lyser lysene etter mørkets frembrudd: ett lys den første kvelden, to lys på den andre, til alle lysene er på den åttende dagen.

Menorahen for Hanukkah-festen blir derfor laget med åtte armer pluss en beholder for det lyset man tenner de åtte andre lysene med.

Begynnelsen av Hanukkah-festen varierer litt fra år til år. Det kan starte i slutten av november eller i første halvdel av desember. Sånt sett finnes det noen felles trekk mellom Hanukkah og advent og jul. Under Hanukkah tennes et lys mer hver dag, i advent blir det ett lys mer per uke. Lysene lyser opp mørket i vårt land, familiene kommer sammen til feiring med et godt måltid. Vi ønsker våre jødiske medmenneskene en god Hanukka i disse vanskelige tider!

Mer informasjon under https://www.jødedommen.no/%E1%B8%A5annuka-lyser-opp-i-morketiden/

Bilde øverst: Wikimedia Commons, Daniel Dimitrov