Kun 10 personer i messfeiringen

I dag har Oslo kommune forlenget sosial nedstenging fram til 21. januar. Innstramminger gjelder også messer. 

  • Kun 10 deltagere kan være i messen. 
  • Alle må være registrert i billettsystemet på https://billett.katolsk.no/ 
  • Påmelding til søndagsmesse og hverdagsmesse åpnes en dag før messen. Messeoversikt finner du i billettbestillingen https://billett.katolsk.no/ 
  • Husk at folk oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme.  
  • Derfor er søndagsmesser redusert til 2 messer. Det er ikke hensiktsmessig å ha kirken åpen for full drift for så få deltagere og alle er fremdeles fritatt for messeplikten. Vi anbefaler å benytte messetilbudet på www.katolsk.no og deres streamede messer.  
  • Vi forsøker å ha kirken åpen mandag – fredag fra kl. 8-14 og lørdag fra kl. 10-14 for privat bønn.  
  • Julekrybben vil stå fremme t.o.m. 2. februar. 
  • Følg de gjeldende smittevernregler: du må være frisk for å komme til kirken, bruk antibac og har på munnbind når du går inn og beveger deg i kirken.  
  • Dette vil gjelde til 21. januar såfremt det ikke blir noen forandringer. 
  • Husk at smittevern handler om nestekjærlighet i praksis.