Velkommen til St. Hallvard kirke

OBS!

Avlyste messer fra mandag 13. sept til og med onsdag 15. sept. pga. prestemøte på Mariaholm. Vi ber Rosenkrans mandag-onsdag kl. 18.00 i stedet.

Det feires messer til vanlig tid i St. Hallvard kirke. Man må fortsatt registrere seg til messen.

Billetter til messene må bestilles gjennom portalen på https://billett.katolsk.no/ Husk å avbestille billetten dersom du ikke kan møte opp eller har symptomer på sykdom, slik at andre kan ta din plass. Dette kan du gjøre ved å gå inn på den SMS du har fått. Trykk på linken hvor billetten er. Trykk øverst på “avbestill eller endre”. Slik kan du gi bort plassen til noen andre eller endre antall personer.

Kirkerommet er åpent for privat bønn:
mandag-fredag fra kl. 7.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 18 eller 19
lørdag fra kl. 10.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 19
andre tider for helligdager
Besøkende må registrere seg ved inngangen med navn og telefonnummer.

Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt.

Vanlige smittevernregler gjelder og vi ber alle om å ta hensyn til hverandre. Husk at smittevern er nestekjærlighet i praksis.