Aktuell informasjon for St. Hallvard kirke

Aktuell informasjon for St. Hallvard kirke (pr 15. januar 2022)

Menighetskontorets åpningstid:
Tirsdag til fredag kl 09:00-15:00 (mandager stengt)

Kirken er åpen:
Tirsdag til fredag fra morgen av og til etter siste messe.
Lørdag fra ca 10:30 til etter siste messe.
Søndager fra ca 09:00 til etter siste messe.
Andre tider for helligdager

Smitteverntiltak i St. Hallvard menighet (fra lørdag 15. januar):
– på ukedager kreves registrering ved inngangen med fullt navn og telefonnummer
– på søndager og spesielle høytider kreves billett fra https://billett.katolsk.no/. Billettbestilling åpner dagen før.
– Bruk munnbind og hold avstand
– Følg de anvisninger du får av kirkevert, prest eller plakatene ved inngangen
– Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt
– Vær hjemme om du har symptomer på forkjølelse eller sykdom og ha lav terskel for å velge å være hjemme.
– Vis hensyn til hverandre. Ta vaksinen og test deg om du har symptomer.
– For oppdateringer, følg med på hjemmesiden og vår Facebook-side.
– Kirkekaffe er avlyst inntil videre

Hvis du ønsker å motta kommunion ber vi deg huske på følgende:
– Bruk alltid munnbind
– Følg pilene på gulvet til stedet der kommunion utdeles
– Håndkommunion er eneste tillatte form inntil videre

Husk at smittevern er nestekjærlighet i praksis!