I Kirken er det plass for alle! Pave Frans’ visjon for Kirken (1)

Fra pave Frans’ preken på festdagen for Peter og Paul i år, 29.06.22

«En kirke uten sperrer og murer, der alle kan føle seg velkommen og ledsaget,
en kirke hvor lytting, dialog og deltakelse dyrkes med Den Hellige Ånds hjelp.

En kirke som er fri og ydmyk,
som «reiser seg raskt» og ikke nøler med å ta dagens utfordringer.

En kirke som ikke dveler i sine hellige områder,
men er drevet av entusiasme for forkynnelsen av evangeliet
og ønsket om å møte og akseptere alle.

La oss ikke glemme det ordet: alle. Alle sammen!
Gå til veiskillet og ta med alle, blinde, døve, lamme, syke, rettferdige og syndere: alle sammen!
Dette Herrens ord bør fortsette å gjenlyde i våre hjerter og sinn:
i Kirken er det plass for alle.»