Informasjonshefte

Dette informasjonsheftet om St Hallvard menighet ble utgitt våren 2010 og oppdatert sist i mai 2020.
Det fins på fem språk, som kan lastes ned som pdf-filer.