Forevist. - Christiania Stift d. 4 Febr. 1892.   M. Rye

Ministerialbog
for
St Halvard's
katholske
Menighed
i
KristianiaA. Indmeldte i Menigheden.
No. Indmeldelsens Datum.
Fuldt Navn og borgerlig Stilling.
Fødselsdatum.
Opholdssted.
Fra hvilket Kirkesamfund
(Statskirken eller andet)
Vedkommende er optagen i Menigheden.
Anmærkninger.
1
4 April 1891
Olava Mattea Halvorsen, Pige
3-IX-1863
Kristiania
fra Statskirken
indg. ægteskab m. Joannes Reboli
4 Oktb. 1891
2
8 Oktober 1891
Johanne Helene v. Germeten, Frk.
4-VII-1866
Kristiania
fra Statskirken

3
        "        1891
Sr. Chrysogona Wiesner, graa søster af St. Elisabeths congregation
30-IV-1852
Kristiania
fra den kath. menighed i Hammerfest

4
        "        1891
Sr. Guthburga Rudolf,        "    do     do         do                do
6-XII-1864
do
 "   Schlesien

5
        "        1891
Sr. M. Felicitas Mazarin,    "    do     do        do                do
22-VII-1860
do
fra den kath. menighed i Trondhjem

6
        "        1891
Sr. M. Catharina Gebauer   "   do     do         do                do
18-XI-1859
do
 "   Hamburg

7
m. 31 dec. 1891
Andersen,  Olaf   Urmagersvend
           1862
do
fra St. Olafs menighed  Kristiania

8
     31 dec  1891
Fieber  Josef Skomager
           1850
do
do

9
     31 dec  1891             Peter
(med blyant:20 marts) 1878
do
do

10
     31 dec  1891             Andrea Maria
 9 marts 1881
do
do

11
         do    1891
            Mathilde
2 oktober 1883
do
do

12
       do    1891             Julia
 8 marts 1891
do
do

13
       do    1891 Giudotti P. Natale
  decemb. 1808
Drøbak
do

14
       do    1891 Gulbrandsen   Fredrikke
                1843
Kristiania
do

15
       do    1891 Haughey   Thomas
16 december 1850
do
fra Irland

16
       do    1891                  Annie
22 septemb. 1855
do
do

17
       do    1891                 Cathrine Rose
27 novemb. 1874
do
do

18
       do    1891                 Mary-Ann
19 april 1876
do
do

19
       do    1891                 Josephine
24 juni 1878
do
do

No.
Indmeldelsens Datum.
Fuldt Navn og borgerlig Stilling.
Fødselsdatum.
Opholdssted.
Fra hvilket Kirkesamfund
(Statskirken eller andet)
Vedkommende er optagen i Menigheden.
Anmærkninger.
20
m. 31 dec. 1891
Haughey  John
10 novemb. 1879
Kristiania
fra Irland

21
do
                 Elizabeth
20 mai 1882
do
do

22
do
                 Thomas Patrick
5 septemb. 1883
do
do

23
do
                 Ellen
10 decemb. 1885
do
do

24
do
                 Norra Mena
21 juli 1887
do
do

25
do
                 Arthur
7 septemb. 1888
do
do

26
do
Julsrud Laura
                   1843
Eidsvold
fra den katholske St.Olafs menighed

27
do
Kristiansen  Bernard Bruse Skomagersvend
                   1860
Kristiania
do

28
do
                    Maria Konstantina
16 mai 1889
do
do

29
do
                    Wilhelm
11 septemb. 1890
do
do

30
do
Guldbransen  Johanne  f. Nielsen

do
fra den katholske menighed i Alten

31
do
                      Gudrun Kristine
4 mai 1884
do
do

32
do
                      Ragnhild Fredrikke
13 novemb. 1886
do
do

33
do
                      Rudolf Marinius
13 dec. 1888
do
do

34
do
Meyenberg  Aloysius, schweitzer

do
fra St Olafs Menighed

35
do
                    Helene f. Torsved

do
do

36
do
                    Albertine
                  1870
do
do

37
do
                    Bernard, smedl.
                  1872
do
do

38
do
                    Helene
                  1876
Drøbak
do

No. Indmeldelsens Datum. Fuldt Navn og borgerlig Stilling.
Fødselsdatum.
Opholdssted.
Fra hvilket Kirkesamfund
(Statskirken eller andet)
Vedkommende er optagen i Menigheden.
Anmærkninger.
39
31 dec  1891
Meyenberg  Elisie  barn
                  1881
Kristiania
fra St. Olafs menighed

40
  1891
Stjernholm Klara Marie barn til n' 36
14 februar 1888
do
do

41
1891
Sørum  Marie
                  1846
do
do

41
1891
Johansen  Josefine,  enke
                  1856
do
do
(Nummer 41 er oppført to ganger 30.5.2014 LDK)
42
1891
                 Birgitta
                  1880
do
do

43
1891
Weyer  Karl
25 oktob 1866
do
do

44
1891
            Marie
27 juli   1871
do
do

45
1891
Sollmann, Wilhelm Williamson
               1861
do
do

46
1891
Sollmann, Albert
6 mai      1859
Lillestrøm
do

47
1891
Oury  Gustave Alexandre
               1845
Grorud
fra Frankrige


februar 1892
Magnus Grøll, gipser gift
               1863

fra St. Olafs MenighedMagnus  Karmill
               1889

Marie Katharina
               1889
28 marts
Else Cecilia Halvorsen  ugift
               1870

Karoline Kristiansen f. Eriksen Mohilla gift
               1873

Sr Theodota Gallasch                          ugift
               1842

B. Udmeldte eller Udflyttede af Menigheden.
No.
Udskrivelsens Datum.
Fuldt Navn og borgerlig Stilling.
Fødselsdatum.
Opholdssted.
Til hvilken Menighed
Vedkommende er flyttet.
Anmærkninger.
1
20 oktober 1891
Johanne Helene v. Germeten, Frk.
4-VII-1866
Krnia
til St. Olafs Menighed

2
"
Josef Rack, Mekaniker
1856
"
til de Forenede Stater i Amerika

3
"
Margrethe Rack f. Narvesen Gjeldsstad, hustru
1858
"
"   do     do     do

4
31 decemb. 1891
Carpanini,  Giuseppe,   gibser,  enkemand

do
til St. Olafs menighed

5
do
                   Natale
25 januar 1880
do
do

6
do
                   Mathilde
7 februar 1883
do
do

7
do
                   Giuseppina
27 novemb. 1886
do
do

8
do
                   Lillia
16 marts 1889
do
do

9
do
Gonnella Fredrik,  gibser

do
do

10
do
                Kristine  f. Larsen, hustru
1852
do
do

11
do
                Karl
16 august 1870
do
do

12
do
                Maria Anna
4 januar 1872
do
do

13
do
                Ovidia
28 juni 1874
do
do

14
do
                Georg
21 septem. 1876
do
do

15
do
                Leonard
25 septemb. 1878
do
do

16
do
                Agnes
26 januar 1884
do
do

17
do
Kostenzer  Lorents,  maltmester
1847
do
do

18
do
                  Maria f. Ljøbert, hustru
1860
do
do

19
do
                  Frants Josef
28 juni 1882
do
do

No. Udskrivelsens Datum. Fuldt Navn og borgerlig Stilling. Fødselsdatum.
Opholdssted. Til hvilken Menighed
Vedkommende er flyttet.
Anmærkninger.
20
31 decemb. 1891
Kostenzer  Marie Louise
9 septemb. 1883
Kristiania
til St. Olafs menighed

21
do
                  Hedvig Marie
9 oktob. 1884
do
do

22
do
                  Rosa Elisabeth
16 april 1886
do
do

23
do
                  Aloysia
12 febr.  1888
do
do

24
do
                  Gisela Ferdinanda
6 juni  1889
do
do

25
do
Werenskjold  Werner,  kg. fuldm.
1830
do
do

26
do
Karlsen  Karl  snedkersvend
30 mai 1864
do
do

27
do
               Anna f. Stahl, hustru
1870
do
do

28
do
Vignon   Josef,  prest
1861
do
do

C. Fødte.
No.
Den opgivne Fødsels- og Daabsdatum.
Fødested.
Barnets Kjøn.
Barnets fulde Navn.
Om ægte eller uægte.
Dets Forældres fulde Navn, borgerlige Stilling og Opholdssted.

1
Hans Maria Edler von der Planitz

Lian

 Hankjøn
Hans Maria Edler von der Planitz

ægte

Søn af Hans von der Planitz, bryggermester og af Maria von der Planitz født Gmeiner, boende i Lian
Født 29/9 1890, døbt 6te Nov. 1890

2
Fødselsdatum: 8de November 1890
Daabsdatum: 20. Nov. 1890

Kristiania

Hankjøn
Joseph Johannes Jørgensen

ægte
Søn af Restauratør Carl Joseph Jørgensen og af
Martha Karine Jørgensen f. Mortensen Xia.
3
Fødselsdatum: 29de November
Daabsdatum: 13de Dec. 1890

Kristiania

Hunkjøn

Josepha Aloysa Langner

ægte
Datter af Dreier Aloysius Langner og af
Anna Langner født Andersen boende i Kristiania

¯¯


1
2 Februar 1891
8       "      1891

Krisiania

Pigebarn

Maria Magdalena Mazza

ægte
Giacomo Mazza, Liredrejer , Krnia
& Maren født Mortensen       Krnia
2
28 Januar 1891
28      "     1891

Kristiania

Guttebarn

Josef Johnsen

ægte
Theodor Johnsen, Fuldmægtig  Krnia
& Cællestine født Iwes
3
28 Mars 1891
2 April 1891

Kristiania

Guttebarn
Wilhelm August Williamson Sollmann

ægte
Wilhelm Williamson Sollmann, Sømand, Krnia
& Karoline Emilie født Gjerstrøm
4
15 Mai  1891
26    "    1891

Kristiania

Guttebarn

Heinrich Adolf Thielemann

ægte
Ferdinand Thielemann, Pølsemager, Krnia
& Maria Ther. Chris. født Bock
5
12 Juni  1891
5  Juli    1891

Kristiania

Pigebarn

Johanna Rosalia Weyer

ægte
Filip Weyer, Murersv. Krnia
& Johanna født Klonowsky
6
27 Juli 1891
8 August 1891

Kristiania

Guttebarn

Josef Enor Ingbert Reboli

uægte
Johannes Reboli, gibser, Krnia
& Olava MatteaHalvorsen


1
10 februar 1892
29 marts 1892

Kristiania

Pigebarn

Rosa Magdalena Reboli
uægte
Josef Reboli, Liredreier,  Kristiania
Else Cecilia Halvorsen           do

2
20 juni 1892
10 juli 1892

Kristiania

Mandkjøn

Wilhelm Thielemann

ægte
Ferdinand Thielemann, Pølsemager Kristiania
Marie Therese Christine f. Bock              do

3
19 august 1892
8 september 1892

Kristiania

Kvindekjøn
Helene Therese Williamson Sollmann

ægte
Wilhelm Williamson Sollmann
Emilie Caroline f. Gjerstrøm   1856

4
27 novemmber 1892
8 december 1892

Kristiania

Kvindekjøn
Sophie Marie Caroline von Cappelen

ægte
Carl Christian Emil v. Cappelen, Montør Kristiania
Annette Marie v. Cappelen f. Pedersen

D. Begravede og Dødfødte.
No. Den opgivne
Dødsdag.
Begravelsens
Datum
Den Begravedes fulde Navn og Stand.
Alder.
Opholdssted.
Om død af smitsom
Sygdom og da hvilken,
eller ved ulykkelig
Hændelse.
Hvor begravet.
Dødfødte.


Den opgivne
Fødselsdatum.
Den Dødfødtes
Forældre.
Naar og af hvem Angivelsen er skeet.
1
Den 5te October
Den 9de Oct. 1890
Johannes Andreas Weyer
3 Aar
Kristiania
Diphterit
Nordre Gravlund2
Den 29de Oct. 1890
  3die Nov. 1890
Trygve Hansen
5 Aar
"
Tæring
"__


1
1 Mars 1891
7 Mars 1891
Catherina Hansen f. Cunningham, Enke
48 Aar
"
__
Nordre Gravlund2
21 Mai 1891
26 Mai 1891
Elisabeth Stahl f. Getz. Enke
74½ Aar
"
__
Sofienbergs Kirkeg.3
1 Juni 1891
4 Juni 1891
Heinrich Adolf Thielemann, barn
f. 15 Mai 1891
"
__
Vor Frelser Gravlund4
14 Juli 1891
17 Juli 1891
Josef - Fuldmægtig Theodor Johnsen's Søn
f. 28 Jan 1891
"
__
Nordre Gravlund5
28 december 1891
4 januar 1892
Josef Emmanuel, Bogbinder Carl Eriksson's søn
2 aar
"
hjernebetændelse
Nordre
Gravlund6
i november 1891
3 januar 1892
Murmester J. Wucherpfennig
62 aar
"
drukning
__1
7 mai 1892
11 mai 1892
Johanna Rosalie Weyer, barn
11 maan.
"
diphterit
Nordre gravlund
21 februar 1892
Magnus Grøll gipsmager og Hustru Karen f. Larsen
23 februar. Af faderen
2
30 mai 1892
3 juni 1892
Bernhard Meyenberg smedsvend
20 aar
"
blodforgifning
Sofienberg3
18 juni  1892
23 juni 1892
Rosa Magdalene Reboli
f. 10. feb. 1892
"
meningitis
Nordre Gravlund4
21 december 1892
27 december 1892
Caroline Sofie Marie v. Cappelen
født 27 nov. 1892
"
Anæmia efter blødning
Nordre gravlund

E. I Ægteskab Inntraadte.
No.
Under hvilken Datum
Ægteskabet er indgaaet.
Brudgommens Navn og Stand.
Brudens Navn.
Brudgommens Føde- og Opholdssted.
Brudens Fødested.
Begges
Alder.
Brudgommens Faders
Navn.
Brudens Faders
 Navn.
Hvorvidt enten Brudgommen eller Bruden henhører til Statskirken; I benegtende
Fald Ekstrakt af det i Dissenterlovens § 6 omhandlede og for Notarius publicus oprettede Document

1
4 october 1891
Johannes Reboli, gibser
Olava Mattea Halvorsen, pige
Tarsoni i Italien -- Krnia
Stavanger  --   Krnia
f. 1844
f. 1863
Johannes Reboli
Ole Halvorsen, (matros)
Not. publ. 2 Oktber 1891
2
11 oktober 1891
Gustav Alexander Oury, ingeniør
Anna Martine Johnsen - Haugerud
Paris -- Grorud

Grorud -- Grorud
f. 1845

f. 1864
Augustin Alexander Oury
Gudbrand Johnsen (Haugerud)
Bruden henh. t. Statskirken
__1
26 juni 1892
Ernest Schrøder, sømand
Nora Augusta Iversen
Nora (Sverige) Kristiania

Skiltvedt  Kristiania
20 mai 1869
29 dec 1870
Kristofer Schrøder musikus
Andreas Iversen, husmand
Bruden henh. t. Statskirken
2
4 september 1892
Joseph Reboli, Liredreier
Else Cecilie Halvorsen
Farsom i Italien  -- Krnia

Stavanger  --  Krnia


f. 16/9 1869
Johannes Reboli
Matros Ole Andreas HalvorsenF. Menighedens Lemmer den 31te December 1890
No.
Fuldt Navn og borgerlig Stand.
Alder.
Opholdssted.
Om vedkommende er gift med
et Medlem af Statskirken,
skal dette her anføres.
1
Carpanini  Giuseppe  Gibser
født 1846
Kristiania
Hans Hustru nylig død
2
        "        Natale
1880
"

3
        "        Mathilde
1883
"

4
                  Giuseppe
1886
"

5
                  Lillia
1889
"

6
Eriksson  Karl  bogbinder
1852
"

7
        "      Josephine  f. Johannesen
1849
"

8
        "      Alois
1877
"

9
        "      Rikard
1879
"

10
        "      Arvida
1887
"

11
        "      Joseph Emmanuel
1890
"

12
Elbert  Anton portner (gd Hotel)
1847
"
Hustru: anglikansk Statskirke
13
Finnemann  Sigurd  Kontorist
1854
"
Hustru tilh. Statskirken
14
Frølich  G.  Bagersvend

"
    "                      "
15
Gonnella  Fredrik  Gibser
1839
"

16
      "         Kristine f. Larsen
1852
"

17
      "         Karl  
1869
p.t. Kjøbenhavn

18
      "         Maria-Anna
1872
Kristiania

19
Gonnella  Ovidia
1874
Kristiania

20
      "         Georg
1876
"

21
      "         Leonard
1878
"

22
      "         Agnes
1884


23
      "         Dagmar
1885


24
      "         Maria Fredrikka
1888


25
Hansen  Cath. f. Cuningham  Enke
1843
"
(med blyant: død)
26
     "       Gustav Adolf
1868


27
     "       Katharina
1872


28
Hansen Kath. f. Stahl

"
Manden af Statskirken
29
     "      Karl
1876


30
     "      Hilda
1877


31
     "      Alexander
1879


32
     "      Sigurd
1882


33
     "      Bernard
1884


34
     "      Elfrida
1888


35
     "      Margarita Carola
1890


36
Høflmayr Aloysius  bryggerimester
        (etternavnet rettet med blyant)

"

37
Høfflmeyer Julie f. Amundsen

Kristiania

38
        "          Sophie
1861
"

39
Johnsen Theodor Kontorfuldmægtig
1858
"

40
      "      Célestine  f. Ives
1862
"

41
      "      Raymund
1889
"

42
Klefisch Wilhelm  Litograf

"
Hustru Statsk.
43
      "       Albert Wilhelm Sømand
1865
"

44
      "       Elisabeth
1869
"

45
Knudsen Anna
1861


46
      "        Nora
1864
p.t. England

47
Kostenzer Lorentz maltmester
1847
Kristiania

48
      "          Maria f. Gøbert
1860
"

49
      "          Frantz Joseph
1882
"

50
      "          Marie Louise
1883
"

51
      "          Hedvig Marie
1884
"

52
      "          Rosa Elisabeth
1886
"

53
      "          Aloysia
1888
"

54
      "          Gisela
1889
"

55
Kotska  Carl  Mekaniker
1821
Kristiania
Hustru Statskirken
56
Lund Marie Anne f. Stahl
1856
"
Manden luthersk
57
Langner Aloysius  Dreier
1862
"

58
      "       Hedvig Maria Margrete
født 18 sept 1888
"

59
Laudensak Henrik Pølsemager
1857
"

60
Mazza Giocomo Liredreier
1845
"

61
     "     Maren  f. Mariensen
1849
"

62
     "     Hilda
1875
"

63
            Anna
1877
"

64
            Rosa
1879
"

65
            Joseph
1882
"

66
Mazza  Ludwig  Liredreier
1857
"
(med blyant: død sept. 91)
67
Neuberth Anna
1876
"

68
      "        Clara
1881
Kristiania

69
                Henrik
1879
"

70
Olesdatter Bertha Marie
1824
Sørums Præstegjæld
Mand: Statskirke
71
Reboli Gjuseppe Lirespiller
1847
"

72
Reboli Giovanni gibser  Enkemand
1844
"

73
Reboli  Angelo
1877
Kristiania

74
             Olaf
1879


75
             Joseph
1881


76
             Leonard
1885


77
             Pietro Stefano
1887


78
Schrøder Kristofer  musiker
1838

Hustru af Statskirken
79
       "       Ernst
20/5 1869


80
                Albert
29/4 1872


81
                Gustav
6/10 1878


82
Sollmann Constanæ  f. Pisani  Enke
1837


83
                Therese
1861


84
                Sofie
1865


85
Stahl  Elisabeth  f. Getz Enke
1815
(med blyant: " død)

86
    "     Elisabeth
1849


87
Thielemann Ferdinand pølsemager
16/3 1855


88
          "         Maria Ther. Christ f. Bock
1864


89
Hans von der Planitz  Bryggermester
1850
Lian

90
           "          Marie  f. Gmeiner
1852
"

91
Von der Planitz  Lillia
1880
Kristiania

92
           "              Victoia
1882


93
Hans Marie von der Planitz
1890


94
Weyer  Filip murer
1836


95
            Johanna f. Klonowsky
1854


96
            Peter
1878


97
            Martha
1880


98
            Theresia
1882


99
            Hedvig
1886


100
Wucherpfennig  J. murmester


Hustru af Statskirken
101
Von Germeten  Aug.  slagtersvend
1871


102
Rack Joseph  mekaniker
1856

(med blyant: reist Amerika Sept 94)
103
   "    Marguaritta f. Gjelsstad
1858

(med blyant: reist Amerika ?? 91)
104
Lenz  Jacob  musiker
1854


105
   "     Luise f. Weichel
1850


106
   "     Barbara Caroline
1879


107
Jørgensen  Carl  (Restauratør)
1852


108
     "   Marie Karine Jørgensen f. Mortensen
1850


109
Jørgensen Carl Ivar Mathias
1876
Kristiania

110
        "        Julia Maria Dorthea
1879
"

111
        "        Jenny Hedwig
1881
"

112
        "        Joseph Johannes
1890
"

113
Kristensen Karen Eug. Normandina
1874
"

114
Werenskjold Werner  Kong. Fuldmægtig
1830
"

115
Karlson Carl Snedkersvend
1864
"

116
      "      Anna f. Stahl
1870
"

117
Mgre C. Hagemann Sogneprest
1833
"

118
Joseph Vignon  Vice Rektor
1861
"

119
Aloysa Josepha Langner
1890
"

120
Johanne Guldbrandsen født Nielsen

Xia Etterstads Gade 10 Manden lutheran
121
Gudrun Kristine Guldbrandsen                født
4 Mai 1884
"

122
Ragnhild Fredrikke      "                              "
13 Nov. 1886


123
Rudolf Marinius           "
13 Dec. 1888


124
Joseph Johnsen søn af no 39
1891
Xia
125
Wilhelm Sollmann
1861
Kristiania

126
Albert Sollmann

Lillestrøm

127
Wilhelm August Sollmann  (Williamson)
1891
Xia
128
Olava Mattea Halvorsen
1863
Christiania


F. Menighedens Lemmer den 31te December 1891
No.
Fuldt Navn og borgerlig Stand. Alder.
Opholdssted.
Om vedkommende er gift med
et Medlem af Statskirken,
skal dette her anføres.
1
Hagemann Klemens  Sogneprest
58 aar
p.t. Tyskland
(med blyant: død)
2
Wiemer  Chrysogona  ordenssøster
39
Kristiania

3
Mazasin  Felicitas                do
31
do

4
Gebauer  Catharina              do
32
do

5
Rudolf  Cuthburga               do
27
do

6
Andersen Olaf, urmagersv.
29
do
hustruen statskirken
7
Eilert Anton  portner
44
do

8
Eriksson Karl  bogbinder
39
do

9
               Josefine f. Johansen  hustru
42
do

10
               Alois
14
do

11
               Richard
12
do

12
               Arvida
4
do

13
Fieber Josef  skomager, enkem.
41
do

14
           Peter
12
do

15
           Andrea Maria
10
do

16
           Mathilde
5
do

17
           Julie
10 maan.
do

18
Fennemann Sigurd  Kontorist
27
do
hustruen statskirken
19
Frølich G        bagersvend

do
hustruen statskirken
20
v. Germeten August slagtersvend
20
Kristiania

21
Guidotto P. Natale
83
Drøbak

22
Guldbrandsen Fredrikke  enke
48
Kristiania
(med blyant: flyttet St. Olaf)
23
Guldbrandsen Johanna f. Nielsen

do

24
                       Gudrun Kristine
7
do

25
                       Ragnhild Fredrikke
5
do

26
                       Rudolf Marinius
3
do

27
Hansen Gustav Adolf
23
do

28
             Katharina  hustru
19
do
(med blyant: gift?)
29
Hansen Katharina f. Stahl

do
Manden statskirken
30
             Karl
15
do

31
             Hilda
14
do

32
             Aleksander
12
do

33
             Sigurd
9
do

34
             Bernhard
7
do

35
             Elfrida
3
do

36
             Margarita Karola
1
do

37
Haughey Thomas  arbeidsformand
41
do

38
               Anne  hustru
36
do

39
Haughey Cathrine Rose
17
Kristiania

40
                Mary Ann
15
do

41
                Josephine
13
do

42
                John
12
do

43
                Elizabeath
9
do

44
                Thomas Patrick
8
do

45
                Ellen
6
do

46
                Norra Mena
4
do

47
                Arthur
3
do

48
Høfflmeyer Aloysius  bryggermester

do

49
                    Julie f. Amundsen  hustru

do

50
                    Sofie
30
do

51
Johansen Josefine  enke
35
do

52
               Birgitta
11
do

53
Johnsen Theodor  kontorfuldm.
33
do

54
              Celestine f. Yves, hustru
29
do

55
              Raymond
2
do

56
Julsrud Laura
47
Eidsvold

57
Jørgensen Karl  restauratør
39
Kristiania

58
Jørgensen Marie Karin f. Mortensen  hustru
41
Kristiania

59
                 Karl Ivar Mathiias
15
do

60
                 Julia Maria Dorothea
12
do

61
                 Jenny Hedvig
10
do

62
                 Josef Johannes
1
do

63
Kleefisch  Wilhelm  lithograf

do
hustruen statskirken
64
                 Albert Wilhelm  sømand
26
do

65
                 Elisabeth
22
do

66
Knudsen  Anna
30
do

67
                Nora
27
do

68
Kostka  Karl  mekaniker
70
do
hustru statskirken
69
Kristensen  Karen Eug. Normandine
17
do

70
Kristiansen  Bernhard Bruse, skomager
31
do
hustruen i statskirken
71
                    Maria Konstantina
2
do
(med blyant: flyttet St. Olaf)
72
                    Wilhelmine
1
do

73
Langner  Aloysius  dreier
29
do
hustruen i statskirken
74
               Hedvig Marie Margrethe
2
do
(med blyant: flyttet)
75
               Aloysia Josefa
1
do

76
Laudensack Henrik  pølsemager
34
do

77
Lenz  Jakob  musikus
37
Kristiania

78
          Louise f. Weichel
41
do

79
          Barbara Karoline
12
do

80
Lund  Marie Anne f. Stahl
35
do
manden i statskirken
81
Mazza  Giucomo  liredreier
46
do

82
             Maren  f. Mortensen  hustru
42
do

83
             Hilda
16
do

84
             Anna
14
do

85
             Rose
12
do

86
             Josef
9
do

87
             Maria Magdalena
11 maan.
do

88
Mayenberg  Aloysius  schweitzer

do

89
                    Helene f. Torswed, hustru

do

90
                    Albertine
21
do

91
                    Bernhard  smedl.
19
do
(med blyant: død)
92
                    Helene
15
Drøbak

93
                    Eline
10
Kristiania

94
Stjernholm  Klara Marie, datter til no 90
3
do

95
Olesdatter  Bertha Marie  Enke
67
Sørums prestegjæld

96
von der Planitz, Hans, bryggermester
41
Lian

97
                          Marie  f. Gmeiner, hustru
39
do

98
                          Lillia
11
do

99
                          Victoria
9
do

100
                          Hans Marie
1
do

101
Reboli  Giuseppe  liredreier
44
Kristiania

102
Reboli  Giovanni  gibser
47
do

103
             Olava Mathea f. Halvorsen hustru
28
do

104
             Angelo
14
do

105
             Olaf
12
do

106
             Josef
10
do

107
             Leonard
6
do

108
             Pietro Stefano
4
do

109
             Josef Enor Ingbert
5 maan
do

110
Schrøder  Kristofer musikus
53
do
hustruen i statskirken
111
                Ernst
22
do
(med blyant: gift)
112
                Albert
19
do

113
                Gustav
13
do

114
Sollmann Constance f. Pisani, enke
54
do

115
Sollmann  Therese
30
Kristiania
(med blyant: utflyttet Mandal, Krisand gift)
116
                 Sofie
26
do

117
Sollmann  Albert
32
Lillestrøm
hustruen i statskirken
118
Sørum Marie
45
Kristiania
(med blyant: flyttet)
119
Stahl Elisabeth
42
do

120
Thielemann  Ferdinand, pølsemager
42
do

121
                     Marie Therese f. Bock
27
do

122
Weyer  Filip  murer
56
do

123
            Johanna f. Klonowski
37
do

124
            Marie
20
do

125
            Peter
13
do

126
            Martha
11
do

127
            Therese
9
do

128
            Hedvig
5
do

129
            Johanna Rosalia
6 maan.
do

130
Neubert  Anna, datter til no 123
15
do

131
               Henrik  barn til no 123 12
do

132
               Klara            do
10
do

133
Weyer  Karl
23
do

134
Williamson  Wilhelm  (Sollmann
30
Kristiania
hustruen statskirken
135
                    Wilhelm August Sollman
9 maaneder
do

136
Oury  Gustave Aleksander  ingeniør
46
Grorud
hustruen statskirken


F. Menighedens Lemmer den 31te December 1892
No. Fuldt Navn og borgerlig Stand. Alder. Opholdssted. Om vedkommende er gift med
et Medlem af Statskirken,
skal dette her anføres.
1
Wiesner sr. Chrysogona
40
Kristiania

2
Gallasch sr  Theodota
50
do
(med blyant: reist)
3
Mazarin, sr  Felicitas
32
do

4
Gebauer  sr  Catharina
33
do

5
Rudolf  sr  Cuthburga
28
do

6
Arendt  sr  Gemma
25
do

7
Ernst  sr  Baldegundis
24
do

8
Andersen  Olaf  urmager
30
Goteborgsgade 1 III

9
Eilert  Anton  portner
45
do

10
Erikson  Karl bogbinder
40
Markveien 22

11
              Josefine  f. Johannesen
43
do

12
              Alois
15
do

13
              Richard
13
do

14
              Arvida
5
do

15
Fieber  Josef
42
Havegaden 56

16
            Peter
13
20-3-1879
do

17
            Andrea
11
do

18
            Mathilde
6
do

19
            Julie
1
do

20
Finnemand  Sigurd
28
Kristiania
Seilduggade 6 IV

21
Frølich          bagersvend

Haakonsgade 12 II

22
v. Germeten,  August, slagtersvend
21
Gronlandgd.

23
Guidotti  P.  Natale
84
Drøbak

24
Guldbransen  Johanna  f. Nilsen

Kristiania
Etterstadgd. 19

25
                       Gudrun Kristine
8
do

26
                       Ragnhild Fredrikke
6
do

27
                       Rudolf Marinius
4
do

28
Hansen  Gustav Adolf
24
do

29
Hansen  Katharina (Kathinka
20
do

30
Hansen  Kathariina f. Stahl

Haakonsgade 10 II

31
              Karl
16
do

32
              Hilda
15
do

33
              Aleksander
13
do

34
              Sigurd Hjalmar
11
født 22-12-1881
do

35
              Bernhard Sigfred Martin
8
født 24-2-1884
do

36
              Elfrida Eugenia Julia
4
født 6-3-1888
do

37
              Margarita Carola
2
do

38
Haughey  Thomas  Arbeidsformand
42
Markveien 16 III

39
Haughey  Annie
37
Kristiania
Markveien 16 III

40
                Cathrine Rose
18
do

41
                Mary Ann
16
do

42
                Josephine
14
do

43
                John
13
do

44
                Thomas Patrick
9
do

45
                Ellen
7
do

46
                Norra Meria
5
do

47
                Arthur
4
do

48
Høfflmeyer  Aloysius, brygermester

Kristiania
Schweigaardsgd. 63 b II

49
                     Julie f. Amundsen

do

50
                     Sofie
31
do

51
Johnsen  Theodor
34
Urtegaden 22

52
               Celestine  f. Yves
30
do

53
               Raymond
3
do
(med blyant: død 20-11-1893)
54
Julsrud  Laura
48


55
Jørgensen  Karl, restauratør
40
Thorvald Meyersgd 80

56
                  Marie Karen f. Mortensen
42
do

57
                  Karl Ivar Mathias
16
født 10-10-1876
do

58
Jørgensen  Julia Marie Dorthea
13
født 8-3-1879
Kristiania
Thorvaldmeyersgd. 80

59
                  Jenny Hedvig
11
f. 28-1-1881
do

60
                  Josef Johannes
2
do

61
Kleefisch  Wilhelm, lithograf

Markveien 21

62
                 Albert Wilhelm  sømand
27
do

63
                 Elisabeth
23
do

64
Knudsen  Anna
31
Normadiasløkke(?)

65
                Nora
28
do

66
Kostka  Karl  mekaniker
71
Motzfeldtzgd 17

67
Kristensen  Karen Eug. Normandine
18
Seilduggd 3

68
Laudensack  Henrik  pølsemager 35


69
Lenz  Jakob musikus
38
Langleikgd 9

70
          Louise f. Weichel
42
do

71
          Barbara Caroline
13
født 13-9-1879
do

72
Mazza  Giacomo, liredreier
47
Hølandsgade 33

73
             Maren f. Mortensen
43
do

74
             Hilda
17
do

75
             Anna
15
do

76
             Rosa
13
do

77
Mazza  Josef
11
født 31 dec. 1881
Hølandsgade 33

78
             Maria Magdalena
2
do

79
Meyenberg  Aloysius

Schweigaardsgde 50 IV

80
                    Helene f. Thorved

do

81
                    Albertine
22


82
                    Helene
16


83
                    Eline
12


84
Stjernholm  Klara Marie, datter til no 81
4


85
Olesdatter  Bertha Marie,  enke
68
Sørums prestegjeld

86
von der Planitz  Hans
42
Lian

87
                          Marie f. Gmeiner
40
do

88
                          Lillia
12
do

89
                          Viktoria
10
født 11-2-1882
do

90
                         Hans Marie
2
do

91
Reboli  Giuseppe  liredreier
45
Gruegaden 20

92
             Else  f Halvorsen  hustru
21
do

93
Reboli  Giovanni  gipser
48
do

94
             Olava Mathea  f. Halvorsen  hustru
29
do

95
             Angelo
15
do
(med blyant: Danmark)
96
Reboli  Olaf
13
30-5-1874
Gruegaden 20
(med blyant: Danmark)
97
            Josef
11
født 15 dec. 1881
do

98
            Leonard Natale
8
11 dec. 1884
do

99
            Pietro Stefano
5
født 23-2-1887
do

100
            Josef Enor Ingbert
1
do

101
Schrøder  Kristofer  musikus
54
Danmarksgd. 46

102
                 Gustave  sømand
14
6-10-1878
do

103
                  Albert
20
do

104
                  Ernst  sømand
23
Hølandsgd 7
(med blyant: reist til Amerika)
105
Sollmann  Constance  f Pisani  enke
55
 Fossveien 15

106
                  Sofie
27
do

107
Sollmann  Albert
33
Lillestrøm

108
Stahl  Elisabeth
43
Urtegaden 12

109
Thielemann  Ferdinand  pølsemager

Grønlandsgd 68

110
                     Marie Therese  f Bock
28
do

111
                     Wilhelm
6 maan.
do

112
Weyer  Filip  murer
57
Grünergade 13

113
            Johanna  f Klonowski
38
do

114
            Peter  sømand
14
do
(med blyant: død?)
115
Weyer  Martha
12
Grünergade 13

116
            Therese
10
do

117
            Hedvig
6
født 14 feb. 1886
do

118
Neubert  Anna          børn til No 113
15
f. 14-11-1877
do

119
               Henrik                    "
13
do

120
               Klara                      "
11
do

121
Weyer  Carl
24


122
Weyer  Marie
21
Gruegaden 11

123
Williamson  Wilhelm (Sollmann
31
Nordbygaden 60

124
                     Wilhelm August
2
do

125
                     Helene Therese
4 maan
do

126
Oury  Gustave Alexandre  ingeniør
47
Grorud

127
Grøll  Magnus  gipser
29

hustruen til statskirken
128
          Magnus Kamill
5
født 3-8-1887
do

129
          Marie Katharina
3
24-9-1889
do

130
Kristiansen  Karoline f Eriksen. Mohilla
19
(med blyant: Gøteborggd 23)
(med blyant: ?)
131
Horgen  Axel Joh. Jarmann Jørgensen
31
Fron

132
v. Cappelen  Carl Christian Emil
28
Aakebergveien 40 III

133
                     Anette Marie f. Pedersen
30
do

134
Straith.  Josefine f Kock  gift
30
Markveien 13

135
             Otto
8
do

136
             Albert
6
do

137
             Ella(?)
4
do

138
             Thorleif
2
do

139
Berge  Jørg  emissær
38
Steenstrupsgd. 9

140
           Anna f Mjelve
36
do

141
           Marie
5


142
           Andreas Nils
3


143
           Jens Kristian
1


144
Larsen  f Heier  Stefani
23
Urtegaden 16

145
            Hjørdis
6


146
Bade  Mathilde f Backke
24
Bækkelaget

147
Johannesen  Hanna  f Sørum
29
Birkelundsgd 1

148
                     Hjørdis Veronika
1
do

149
Wasler  Robert  porcelænmaler
31
  f        1861
Markveien 12

150
             Elfrida
8
           1884
do

151
             Elisabeth
6
           1886
do

152
             Emmanuel Hjalmar
4
           1888
do

153
Wasler  Cecilia
1
Markveien 12

154
Haughey  Elisabeth
10
do            16
(med blyant: død januar 1893)
155
Lund  Marianne  f Stahl
36

(med blyant: excomm)

Tilkomne i aarets løb
156
Grøll  Magnus  gipser
29

hustruen hører til statsk
157
Søster Jolenta(?)

Urtegaden 29

158
Søster (??)

do


SøsterGavina
v. Tyczynsky, Franz Josef Wilhelm
født 30-10-1855
Steenstrupsgd. 6 III


                      Lina Anna, født Fuchs
31-8-1856
do


                      Raymund Franz
18-8-1888
do


                      Stephan
2-9-1889
do


                      Helene Marie
16-3-1891
do


Friis

Hølandsgd 15Heier  Albert

Helgesensgd 3 I


           (med blyant: Marie)
           (med blyant: Henrik Ernst)

Kristensen  Dagny Kirsten Fernanda
20
Seilduggd 3


Barsotti  Rafaele
32
Trondhjemsveien 26


               Eufemia
32               Irma
7               Adelaide
4               Vilielmo
3               Arkimede
2               Maria Gilda
født 2-6-1893Karlsen  Karl  snedker
28
Jensbjelkesgd 16


               Marie  (Stahl
22               Signe Marie
1               Henrik Johannes
født 28-2-1893(med blyant: Rosasco  Leonard)
              (med blyant: hustru)
(med blyant: Heier Johannes)
              (med blyant: Agnes f Weyer)
              (med blyant: Sigrid)
              (med blyant: Magnus)
              (med blyant: Ragnhart)