Aar 1892 E. Egteviede (af menighedens prest i henhold til dissenterlovens § 9). Aar 1892

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Under
hvilken
dato er
egtevielsen foregaaet?

Hvilket gifte (1ste, 2det, 3dje
osv.)?

Brudgommens og brudens
fulde navne.

Brudgommens
borgerlige stilling
(erhvervsgren) samt hans og brudens bopæl.

Brudgommens
og brudens
Brudgommens faders og brudens faders fulde navne
og borgerlige stilling (erhvervsgren).

Hvorvidt nogen af brudefolkene
tilhører et andet trossamfund og i tilfælde hvilket.


Forlovernes navne og bopæl.

Legitimationer for indskud i enkekassensamt for
giftetilladelse, forsaavidt saadan tiltrænges.

Hvis nogen af brudefolkene
har været gift før, hvorledes da det foregaaende egteskab er opløst, samt om lovligt skifte er afholdt.

Anmerkninger  
(deriblandt oplysning om a) vakcination for de brudefolks vedkommende,   der ikke er konfirmerede i   statskirken;   b) om brudefolkenes  indbyrdes slegtskab;
c) forsaavidt nogen af dem tilhører statskirken, naar og hvor konfirmeret, og hvor sidst gaaet til alters).

Brud-
gom.
Brud.
fødested.
fødsels-
aar.

1

26 juni

1

1
Ernest Schrøder

Sømand
Danmarksgd. 46
Nora
Sverige
1869

Kristofer Schrøder, musikus


Kristofer Schrøder
Danmarksgd 46


vakcineret i Nora. (Sverige
intet slegtskab
Nora Augusta Iversen Hølandsgd. 7 Skiltvedt 1870 Andreas Iversen, husmand statskirken Kristian M. Kristiansen
Hølandsgd 7


konfirmeret 5 mars 1885 - til alters 8 mars 1885

2

4 sept.

2

1
Giuseppe Reboli

liredreier
Gruegaden 20
Tarsoni
Italien
1847

Giovanni Reboli, skomager

Johannes Reboli
Gruegaden 20

Foregaaende ægteskab opløst ved hustruens død  Intet at skifte

Intet indbyrdes slægtskab
Else Cecilie Halvorsen Gruegaden 20 Stavanger 1869 Ole Andreas Halvorsen
matros

Giacomo Mazza
Hølandsgd 331893


1


5 februar


2


1
Josef Fieber


Fabrikbestyrer
Havegade 56

Tannenberg
Tyskland

1852


Ignaz Fieber
gartner
Ferd. Thielemann
Grønlandgd 68


foregaaende ægteskab opløst ved hustruens død
Afholdt lovligt skifte


Intet indbyrdes slægtskab
Maren Julie Borgen Husjomfru
Havegade 56
Skjeberg 1863 Andreas Arnesen Skurre
jordbruger
statskirken Ferd. Brückner
Toldbodgd 34


Konfirmeret i Skjeberg 7 oktober 1877
til alters i Skjeberg
18961

29 August

1

1
Gudbrand Olaf Gudbrandsen
murer
Platougaden 62
Kristiansand S
1873

Gustav Gudbrandsen
murmeste
statskirken
Eduard Stahl
Trondhjemsveien 18


konfirmeret i Krsand den 17 april 1887
Intet inbyrdes slægtskab.
Hilda Maria Hansen Platougaden 62 Kristiania 1877 Martin Hansen
bryggeriarbeider.

Karl Hansen
Bøgaden 91897
1

11. Januar

1

1
Giuseppe Forlini

liredreier
Gruegaden 20
Gropallo
Italien
1861

Giovanni Forlini
snedker


Alesio Jaconelli
Gruegaden 20


Er vakcineret .
Intet inbyrdes slægtskab
Louise Josefine Larsen Gruegaden 20 Eidsvold 1866 Lars Evensen
arbeider
statskirken Giovanni Cordani
Gruegaden 20


Konfirmeret i Eidsvold den 16 okt. 1881
Gaaet til alters i Eidsvold samme aar.

2


21. Januar


1


1

Domenico Bortoli
gibsarbeider
Motzfeldtsgade 8
Cavasso-Nuovo
Italien
1867
Bortoli Giovanni

August Nicolas Næs Grønlandsleeret 55


Er vakcineret
Intet inbyrdes slægtskab
Mathilde Emilie Engebretsen
Motzfeldtsgade 8
Kristiania
1877
Andreas Engebretsen
Rodemester
statskirken
Thorvald Engebretsen
Hammersborgtorvet 2


Konfirmeret i Kristiania, den 2den Oct. 1892 Gaaet til alters i Kristiania, onsdagen efter.

3


13. Nov.


1


1

Johan Gunerius Kristiansen
murer
Bøgaden 13
Kristiania
Østre Aker
1876
Kristian Hansen
Teglværksarbeider.
statskirken
Giacomo Mazza
Hølandsgd 33


Konfirmeret i Østre Aker i 1890.
Er vaccineret.
Hilda Johanna Mazza
Bøgaden 13
Kristiania
1875
Giacomo Mazza
lyredreier

R. Mazza
Hølandsgd. 33


Intet inbyrdes slægtskab.
Er vakcineret

4.

22. Nov.

1

1
Lazzaro Cordani
liredreier
Gruegaden 20
Piacenza
Italien
1873
Gioachino Cordani

Alesio Jaconelli
Gruegaden 20


Er vakcineret
Intet inbyrdes slægtskab.
Aasille Marie Andersen
Gruegaden 20
Christiansand
1877
Salve Andersen
slagter.
statskirken
Giuseppe Forlini
Gruegaden 20
                                                                                                                                                                                                                                                   
Aar 1898 E. Egteviede (af menighedens prest i henhold til dissenterlovens § 9). Aar 1898

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Under
hvilken
dato er
egtevielsen foregaaet?

Hvilket gifte (1ste, 2det, 3dje
osv.)?

Brudgommens og brudens
fulde navne.

Brudgommens
borgerlige stilling
(erhvervsgren) samt hans og brudens bopæl.

Brudgommens
og brudens
Brudgommens faders og brudens faders fulde navne
og borgerlige stilling (erhvervsgren).

Hvorvidt nogen af brudefolkene
tilhører et andet trossamfund og i tilfælde hvilket.


Forlovernes navne og bopæl.

Legitimationer for indskud i enkekassensamt for
giftetilladelse, forsaavidt saadan tiltrænges.

Hvis nogen af brudefolkene
har været gift før, hvorledes da det foregaaende egteskab er opløst, samt om lovligt skifte er afholdt.

Anmerkninger  
(deriblandt oplysning om a) vakcination for de brudefolks vedkommende,   der ikke er konfirmerede i   statskirken;   b) om brudefolkenes  indbyrdes slegtskab;
c) forsaavidt nogen af dem tilhører statskirken, naar og hvor konfirmeret, og hvor sidst gaaet til alters).

Brud-
gom.
Brud.
fødested.
fødsels-
aar.

1

29. oktober

1.

1.
Emil Abry
Johanne Marie Gertrud Pavers
Arbeider
Nedregd. 5
Tyskland
1872
1871
Caspar Abry, jordbruger
Theodor Pavers, skrædder

-------------
Eduard Hoch
Nedregd 5.
Leander Koehl

------------

-------------------
b) Intet inbyrdes slegtskab.

a) Er vakcinerede i Tyskland

2

6. nov.

1.

1.
Albert Laurentius Lorentzen
Laurine Mohilla
Rørlegger
Gruegaden 22
Kirkegaardsgd 23
Christiania

Christiansand
1875

1876
Johan Markus Jakobsen, smedesvend
Martin Mohilla, staaltraadarbeider
Manden tilhører statskirken
August Olsen, rørlegger Jens Bjælkesgd 39
Karl Jensen Gruegd 21


-----------


-----------------
b) Intet inbyrdes slægtskab.

a) Er vakcineret
3
18. dez.
1.
1.
Max Rudolph Walter Menges
Martha Weyer
Gartnersvend
Olaf Ryes plads 6III
Tyskland

Christiania
1874

1880
Rudolph Menges, vinhadler
Filip Weyer, murer
Manden er tysk lutheraner.
Lorentz Weyer, Torvegd 36
Albert Weyer, Orkenøgd 6

-------------

------------------
a) Er vakcinerede begge to.

b) Intet inbyrdes sjlegtskab.
1899

1898

1

14. okt.

3.

1
Josef Jæger
Anna Grundmann
Spinderiformand
Seildugsgaden 1
Tyskland
"
1850
1 dec
1866
August Jæger, spinderimester
Johann Grundmann, godseier

Julius Jæger Seildugsgd 1
Josef Recktenwald Urtegaden 29

------------
Brudgommen har været gift før. Det forrige egteskab opløstes ved hustruens død. Lovlig skifte er avholdt
a) Er vakcinerede efter attest.

b) Intet inbyrdes slegtskab

2

5. nov.

2.

1
Olaf Alfred Andersen
Marie Hilthon
uhrmagersvend
Gødeborgsgaden 3
"       
Østre Aker

Romedal
1863

1870
Ole Andersen, huseier

Joh. Hilton

Hustruen tilhører statskirken
Heming Andersen Saptergd. 15
Johann Grøll
Helgesensgd 3

--------------
Brudgommen har været gift før.
det forrige egteskab opløstes ved hustruens død. Lovlig skifte er afholdt
a) Er vakcinerede
b) Intet inbyrdes slegtskab.
c) Konfirmeret 1893 i Romedal,
    hvorefter hun er gaaet til alters.

3

25. nov.

1

1
Giovanni Cardinali
Anna Maria Svensson
Positivspiller
Gruegaden 5
Italien

Jønkøping
1867

1870
Giovanni Cardinali, arbeider.
Karl Svensson, sjømand


Hustruen tilhører den svenske statskirke
Agesilas Opilati
Gruegaden 5
Josef Recktenwald
Urtegaden 29.

------------

-----------------
a) Er vakcinerede
b) Intet inbyrdes slegtskab
c.  Er konfirmeret i Gøteborg
1900


1

21. dec.

2.

1
Lazzari Cordani
Maria Danielsen
Positivspiller
Gruegaden 18
Italien
Sandnæs
Høilands fgd.
1873
1873
Giachino Cordani
Rasmus Danielsen, blikkenslager
Hustruen tilhører intet kirkesamfund. Er (?) ud af statskirken
Andreas Figoni
gibsmager Gruegd. 18
Angelo Gallinari
positivspiller, Gruegaden 18


--------------
Brudgommen har været gift før. Det forrige egteskab opløstes ved hustruens død.
Intet at skifte.
a) Er vakcineret

b) Intet inbyrdes slegtskab
1901


1

30. mars

2det

1ste
Dionysius Maria Puylært(?)
Lina Hermana Pettersen

Formand for rebslager banen
Strømsveien 130
Belgien

Nitedalen
1868

1880
Franciscus Puylært, rebslager
Hans Pettersen, staldkarl
Hustruen tilhører statskirken
Olaf Eriksen
  Orkenøygd 8
Eduard N. Eriksen
  Vaalerenggd. 29

--------------
Brudgommen har været gift før. Det forrige egtekab opløstes ved hustruens død. Intet at skifte.
a) Er vakcineret
b) Intet inbyrdes slegtskab.
c)

221. april


3dje


1ste

Carl Arvid Erikson
Christiesgd. 36
Sverige
1852
Johan Erikson
     strumpvæver

Ole Olsen
   Fredensborgv. 25

Brudgommen har været gift før. Det forrige ægteskab opløstes ved hustruens død. Intet at skifte

a) Er vakcineret
b) Intet inbyrdes slegtskab
Anne Marie Larsen
           "
Vestre-Aker
1857
Simen Larsen
    smedesvend
tilhører statskirken
Wilhelm Tykzynski
 Grünersgd. 14

c) konfirmeret i Gamle Akers kirke 1867 og gaaet der til alters ved konfirmationen og sidst i Lagenes(?) kirke i 1895.

3

1. mai

1ste

1ste
Alfred Lorentz Norenberg
Ljan
Bergen
1877
Lauritz Christoffersen
   revisor
tilhører statskirken
C. Unger Uranien-
borg terrasse 22

-------

--------------
a) Er vakcineret
b) Intet inbyrdes slegtskab
c) konfirmeret i Bergen den 9. april 1893 gaaet til alters sidst i Trefoldighedskirken den 1. mai 1901.
Lilly Marie Johanne v.d. Planitz
Ljan
Christiania
1880
Hans v. d. Planitz
   bryggerieier

C. Polaczek
Muncksgade i Handelsgymnasiet.

--------


------------
4
19. mai
1ste
1ste
Josef Ostrowski
Dagarbeider
Robsrud pr. Grorud
Polen
1879
Anton Ostrowski
  dagsarbeider

R. Geiger
Markveien 30

--------

---------
a) Er vakcineret
b) Intet inbyrdes slegtskab
Regine Olsen Knudsen
              "
Barbu
1878
Ole Knudsen
  bjelkehugger
tilhører statskirken
G. Kohler
Markveien 30

---------

------------
c) konfirmeret i Barbu kirke i 1892. Gaaet sidst til alters i Forberg (Gudbrandsdalen) i 1897.                                                                                                                                                                                                                                                  
Aar 1902
E. Egteviede (af menighedens prest i henhold til dissenterlovens § 9). Aar 1902

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Under
hvilken
dato er
egtevielsen foregaaet?

Hvilket gifte (1ste, 2det, 3dje
osv.)?

Brudgommens og brudens
fulde navne.

Brudgommens
borgerlige stilling
(erhvervsgren) samt hans og brudens bopæl.

Brudgommens
og brudens
Brudgommens faders og brudens faders fulde navne
og borgerlige stilling (erhvervsgren).

Hvorvidt nogen af brudefolkene
tilhører et andet trossamfund og i tilfælde hvilket.


Forlovernes navne og bopæl.

Legitimationer for indskud i enkekassensamt for
giftetilladelse, forsaavidt saadan tiltrænges.

Hvis nogen af brudefolkene
har været gift før, hvorledes da det foregaaende egteskab er opløst, samt om lovligt skifte er afholdt.

Anmerkninger  
(deriblandt oplysning om a) vakcination for de brudefolks vedkommende,   der ikke er konfirmerede i   statskirken;   b) om brudefolkenes  indbyrdes slegtskab;
c) forsaavidt nogen af dem tilhører statskirken, naar og hvor konfirmeret, og hvor sidst gaaet til alters).

Brud-
gom.
Brud.
fødested.
fødsels-
aar.

1

19de
april

2

1
Leander(?) Kohl
Remine Augusta Abrahamsen
Kemiker
Fosveien(?) 13b.
Tyskland
Søndre Undal
1869
1878
Felix Kohl, fabrikarbeider
Gudmund Ole Tobias Abrahamsen Gillevaag.
Hustruen tilhører statskirken.
Gustav Kohler Sofienberggd. 9 og Josef Wolf Hausmansgd. 38

------------
Brudgommends første kone er død.
a) brudgommen er vakcineret.
b) intet slegtskab
c) vides ikke.

2

2de Juni

2

1
Josef Ostroski
Petronella Wesda??
Fabrikarbeider
Grorud
Tyskland
(Polen)
1879
1878
Anton Ostroski
J. Wesxawzak(?) fabrikarbeider

Obilati Nordbygd. 58
Beckmann(?) Urtegd. 29

Brudgommens første kone er død
a) er vakcineret
b) intet indbyrdes slegtskab
1903


1903

1

30. mai

1

1
Olaf Alfred Larsen
Wilhelmina Stahl
Melkjører
Scheffersgde 12.
Kristiania
1877
1877
Johannes Stahl
muslingsarbeider
Manden tilhører statskirken
Johannes Stahl.
Scheffersgde 12.


-----------
a) er komfirmeret
b) intet indbyrdes slegtskab.
c) vides ikke

2

26. september

1

1
Johann Anton Martin Rindahl
Ragna Azora Halvorsen
Kulhandler
Strømsveien 45
Kristiania
1878

1878
Johannes Rindahl, traskjører(?)
Hans Ludvig Halvorsen,
togbindersven(?).

Hustruen tilhører statskirken
Hjalmar J.., Markveien 35
... Hansen Grand Hotel.


a) er konfirmeret
b) intet indbyrdes slegtskab
c) vides ikke.


1904

1904

1.

1. mai

1.

1.
Bruno Clemens.(?) von Hornuff(?)
Maria Elisabeth Thielemann
Slagtersvend
Grønland 8-10

Tyskland

1879

1879
Herman Richard(?) v. Hornuff, restauratør
Victor Thielemann, jordbruger
Manden tilhører den tyske landskirke
Ferdinand Thilemann
  Grønland 8-10
Adolf(?) Thielemann, Drammen(?)

------------

--------------
b. intet slegtskab
hører til den tyske landskirke.

2.

5. juni

1

1
Victor Emanuel Hansen
Augustina Borgersen
Bagersvend
Kjøbenhavnsgaden 1
Christiania

Tønsberg
1883

1885
Karl Johann Hansen
  hattemager
Alfred Borgersen,
  snedkersvend


hustruen tilhører statskirken
Johann Pedersen
Jens bjelkensgd. I
Bernard Hansen, Thorvald Meiersgde 15

----------

------------
a) vakcineret
b) intet slegtskab
c) vides ikke
1905

1905

1

14. januar

2

2
Antonio Barbieri
Thora Mathea Johanesen
gibsmager
Grønlandslerret 43
Italien

Hamar
1873

1864
Egidio Barbieri, arbeider
Johann Johanesen, arbeider

hustruen tilhører statskirken
Virgilis Barselotti, Karl XII 32
Antonio Checsuci, Karl XII 32

----------
opløst ved døden

"      "       "
1) vakcineret
2) intet slegtskab
3) konfirmeret, om gaaet til alters vides ikke
2
6. mars
1
1
Clemens August v. Germeten
Hilma Kaltenbach
Slagtersvend
Lakkegaden 5
Tyskland

Sverrige
1871

1872
Josef v. Germeten
gaardbruger
Alexander Kaltenbach, gaardbruger


hustruen tilhører den svenske statskirke
Ferdinand Thielemann
Josef Thielemann Grønland 8-10.


1) vakcineret
2) intet slegtskab
3) konfirmeret, om gaaet til alters vides ikke.
1906

1906


1


22. august


3.


2
Emil Johann Paul Beck  
agent
Eriksgade 4 I
Bromberg
Tyskland
1841
Fredrik Beck, snedker

Emil von Germeten
Grønland 8-10

opløst ved døden

1) vakseneret
Severine Nilsen f. Henriksen
vaskekone, Eriksgade 4
Barbu
1863
Nils Kristian Henriksen, skomager
tilhører statskirken
Wilhelm Bock, Fulda

"       "       "
skifte ikke afholdt
2) intet slegtskab
3) konfirmeret og gaaet til alters

2

6 december

1

1
Johann Angelo Reboli
dagarbeider(?)
Nordbygade 37
Kristiania
1877
Giovanni Ant. Reboli
gibsarbeider

Giovanni Reboli
Tøiengade 7


1) vakcineret
2) intet slegtskab
Maren Svensen
uden stilling
Nordbygaden 37
Jåstadeie
ved Sylling
1879
Svend Hermansen
Sjømand
tilhører statskirken
Giovanni Coppalletti
Grønland 27


3) konfirmeret 1894. Til alters sidst i Sylling.
1907

1907

1

7de februar

1

1
Josef Sabitzer

Augusta Hartmann
musiker, Tomtegade 9,

Østerdalsgaden 9
Seitmoritz i Böhmen,
Hulfenbüttel(?)
i Tyskl.
1862

1866
Brudkommens fader: Landbruger
Brudens: musiker
Begge er døde

Philip Korell, Heimdalsgaden 41,
Schrøder, Østerdalsg. 2


1) vakcineret
2) Intet slegtskab.                                                                                                                                                                                                                                                  
Aar 1907
E. Egteviede (af menighedens prest i henhold til dissenterlovens § 9). Aar 1907

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Under
hvilken
dato er
egtevielsen foregaaet?

Hvilket gifte (1ste, 2det, 3dje
osv.)?

Brudgommens og brudens
fulde navne.

Brudgommens
borgerlige stilling
(erhvervsgren) samt hans og brudens bopæl.

Brudgommens
og brudens
Brudgommens faders og brudens faders fulde navne
og borgerlige stilling (erhvervsgren).

Hvorvidt nogen af brudefolkene
tilhører et andet trossamfund og i tilfælde hvilket.


Forlovernes navne og bopæl.

Legitimationer for indskud i enkekassensamt for
giftetilladelse, forsaavidt saadan tiltrænges.

Hvis nogen af brudefolkene
har været gift før, hvorledes da det foregaaende egteskab er opløst, samt om lovligt skifte er afholdt.

Anmerkninger  
(deriblandt oplysning om a) vakcination for de brudefolks vedkommende,   der ikke er konfirmerede i   statskirken;   b) om brudefolkenes  indbyrdes slegtskab;
c) forsaavidt nogen af dem tilhører statskirken, naar og hvor konfirmeret, og hvor sidst gaaet til alters).

Brud-
gom.
Brud.
fødested.
fødsels-
aar.

2

30. november

1

1
Fridrich Karl Gippert
Wilhelmina Petronella Gerber
Fabrikarbeider

Markveien 21.
Tyskland

"     "
1882

1887
Johannes Karl Gippert,
                        arbeider
Thexor(?) Gerber "    "

Robert Wasler,
  Pilstrædet 100
Armo Beksmann(?), Urtegaden 29


1) er vakcineret
2) intet indbyrdes slegtskab
1908

1908

1

2. juni

1

1
Johann Alfred Karlsen
Julie Costanse Antoniazzi
begge uden fast bopael/sømand
Kristiania

Bergen
1885

1886
Karl Jansen, sømand

Franz Antoniazzi, cementstøber


manden tilhører statskirken
Mathilde Sørensen
  Urtegaden 31
Anna Beskmoen
 Urtegaden 29


1) er vakcineret
2) intet indbyrdes slegtskab

2

14. nov.

1

1
Franz Andersøn

Vincentia Korrell
Brinkensgte 33.
  kjører
Hiasingen(?)
(Øsrigte.
(?)
Bergen

1888

1884
Anders Bergmann, tømermand
Jakob Korrell, elektriker
manden tilhører den svenske statskirke.
Jakob Korrell, Platougde 10
Alex. Korrell, Urtegd 29.2 (?)


1) er vaksineret
2) intet indbyrdes slegtskab.
1909

1909

1

13 Nov.

1

1
Pietro Groppi
Maria Coppelletti
handelsmand
Platougten 2bII
Italien
"   "
1870
1885
Joseph Groppi, arbeiter
Angelo Coppelletti,
     handelsmd

Jakob Mazza, Havegt. 27
Johann Reboli, Tøiengt. 7


1) er vaksineret
2) intet indbyrdes sleksskap.
1910

1910

1.

15. okt.

1

1
Eugen Leopolder(?)
Viki Edle v. d. Planitz
Hauptmann i
14.(?) k. Inf. Reg.
Germeshein
Tyskland
Kristiania
1872

1882
Eugen Leopolder(?)
OCarslintrat(?)
Hans Edlar
(?)  v. d. Planitz
Direktør

Hans Edlar v.d. Planitz.
(??)
Hesselberg. Tyskland.


1) er vaksineret
2) intet indbyrdes slegtskap
1911

1911
1.
28. juni
1
1
Giovanni Peveri
Constanse Bruse /
Kristiansen
Iskremsælger
Gruegaten 18
Italien

Kristiania
1876

1890
Angelo Peveri, arbeider

Bernad Bruse, skomaker

Jakob Mazza, Havegt. 27
H. Bruse, Lakkegt. 78.


1) er vaksineret
2) intet indbyrdes slegtskap
1913

1913
1.
29 nov.
1.
1.
Axel Eugen Andresen
Gertrudis Cecilia
Bongart
Kjører
Kristian Krogsgt 10.
Kristiania

Tyskland.
1888

1886.
Martin Andresen laborant
Willem Bongart portner
Manden tilhører statskirken
Peder Bongart Oslogt 16
Andreas Bongart
Akersv. 5


a) er vaccineret.
b) intet indbyrdes slegtskap.


                                                                                                                                                                                                                                                  
Aar 1914
E. Egteviede (af menighedens prest i henhold til dissenterlovens § 9). Aar 1914

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Under
hvilken
dato er
egtevielsen foregaaet?

Hvilket gifte (1ste, 2det, 3dje
osv.)?

Brudgommens og   brudens
fulde navne.

Brudgommens
borgerlige stilling
(erhvervsgren) samt hans og brudens bopæl.

Brudgommens
og brudens
Brudgommens faders og brudens faders fulde navne
og borgerlige stilling (erhvervsgren).

Hvorvidt nogen af brudefolkene
tilhører et andet trossamfund og i tilfælde hvilket.


Forlovernes    navne og bopæl.

Legitimationer for indskud i enkekassensamt for
giftetilladelse, forsaavidt saadan tiltrænges.

Hvis nogen af brudefolkene
har været gift før, hvorledes da det foregaaende egteskab er opløst, samt om lovligt skifte er afholdt.

Anmerkninger  
(deriblandt oplysning om a) vakcination for de brudefolks vedkommende,   der ikke er konfirmerede i   statskirken;   b) om brudefolkenes  indbyrdes slegtskab;
c) forsaavidt nogen af dem tilhører statskirken, naar og hvor konfirmeret, og hvor sidst gaaet til alters).

Brud-
gom.
Brud.
fødested.
fødsels-
aar.
1
8 februar
1ste
1ste Gustav Erik Hjelmberg
Josefine Katerine Hoffmann
snedkersvend
toftesgt. 47
Kristiania

"
1872

1875
Karl Joh. Hjelmberg snedker
Kasper Hoffmann pensionist
manden tilhører statskirken
August Mühleder
Karlsstadsgt 11.
Kristoffer Andersen
Sannergt 26.


a) Er vakcineret
b) intet indbyrdes slegtskap.
c) i Grønland 1887
2
22 februar
1.
1.
Olaf Alfred Pedersen
Astri Johanna Heier
smed
sexesgt. 5
Kristiania

"
1891

1896
August Otto Pedersen
fiskehandler
Albert Heier murer
manden tilhører statskirken Willem Bongart akersv. 5
Andreas Bongart
akersv. 5


a) Er vakcineret
b) intet indbyrdes slegtskap.
c) 9/4(?) 1905 Kampens menighet.
4
10 oktober
1
1.
Ludvig Tolderund
Alexandra Korell
maler
Brinckensgt. 33
Svendborg
Kristiania
1894
1893
Julius Tolderlund Jensen murer
Jacob Korell montør.
manden tilhører statskirken Jacob Korell Gruegt.(?) 5
Soror(?) Uilana(?)
 Urtegt 31


a) Er Vakcineret
b) intet indbyrdes slegtskap.
5
14(?) oktober
1
1
Josef Thielemann pølsemakersvend
Marie Jakobsen
pølsemakersvend
Kjølberggt 23 Kampen

Volksmaren Tyskland
Kristiania
1882

1881
Viktor Thielemann Jordbruker
Johan Jakobsen løsarbeider
hustruen tilhører statskirken
Catherina Winger Urtegt 31
Clara Brügge Urtegt. 29


a) Er Vakcineret
b) intet indbyrdes slegtskap.
c) Kampens menighet.
6
1 dec.
1
1
Peder Bongart
Anna Eriksen
kjører
Schweigaardsgt. 95
Wehs. Tyskl
Eda Sverrige
28/71885
5/6 1879
Willem Bongart portner
Engelbert Eriksen formand
hustruen tilhører statskirken Willem Bongart akersv. 4.
Andres Bongart
akersv. 4.


a) Er vakcineret
b) Intet indbyrdes slegtskap.
c) Konfirmeret og gaat til alters i Eda.
3
22 mars
1.
1.
Erik Varolin(?)
Amalia Bergstrøm
Platearbeider(?)
Schæfersgt 10
Fredrikshald
Fredrikshald
1894
1893
Fred Varolin arbeider
Salmand Bergström  "
manden tilhører statskirken Clara Brügge Urtegt 29
søster Uilana(?) "  "


a) Er vakcineret
b) Intet indbyrdes slegtskap.
1915 1915
1
24/10
1.
1.
Josefus Piwowarczyk
Rosalia Gileta
Støberiarbeider
Kolstadgt. 7III
Rajsko i Galizien
Hlibow i Gallicien
23. januar
1887
1893
Nikolaus Piwowarczyk
snekker
Basolous(?) Gileta
gaardbruker

Johan Blaszczyk
JohannaPlasnetorz Blaszczyk
Sigurdsgt. 6IV


(Med blyant: Lille Olsen - Grefsen - Sagene. Sarpsborggt. Sømfabrikens bygning Opgang F.)
Begge vakcineret.
Intet slegtskap
1916 1916
1
1-3
1
1
Ferdinand Breuer
Elisabeth Lachtanska
staalarbeider
Motzfeltsgt. 15II
Witzian
Kazimirs
Russisk Polen
2-3 1881

11-111891
Leopold Breuer,
gaardbruker
Vincenti Lachtanska arbeider
Manden er evangelisk-lutherisk
Josef Savraz
Smaalensgt. 10I
Joh. Blaszczyk
Sigurdsgt. 6IV


(med blyant: Enerhaugs. 5II)
Begge vakcineret
2
2-5
1
1
Narciso Jacomini
Alva Elise Natalia Nilsen
Urtegt. 5I
Gipsmaker
Lucano in Italien
Stockholm
18-2 1884

28-8 1886
Johan Jacomini
vinavler
Ola Nilsen, bokhonder(?)
Hustruen er luthersk
Jovanni Pevveri
Grønlandsleret 43
Antonio Jacomini
Urtegt. 5


Intet slegtskap.
Begge vakcineret. Har to barn, som ved egteskapet nu er legitimeret.
1917 1917
1
17-3
1
1
(tilføyelse Orefjell.?)
Alf Oskar Olsen
Louise Capulletti
Elektrisk montør
Urtegt. 5
Elverum
Piacensa i Italien
1894

1893
Anton Olsen
garver
Angelo Capulletti
handelsmand
Luthersk
Giacomo(?) Mazza
Havegt. 29
Bj. Helmen
Kjøpenhavnsgt. 17


Begge vakcineret.  Alle
barn opdrages katolsk.
2
2-4
1
1
Ernst Oskar Eugen Nymann
Josefa Aloysia Langner
mekaniker
Urtegaten 36I
Stockholm

Kristiania
1894

1890
E. W. Nymann, reparatør i mekanisk
Aloys Langner,
dreier.


Svenske statskirke
S. Karlsen
Storgt. 20
W. E. Langner
Storgt. 20
Alle barn opdrages katolsk
3
4-11
1.
1.
Ragnvald Augustsen Aamodt
Lorenze Veronika Kostenzer
Ekspeditør i manufaktur
Schweigaardsgt. 50
Butikjomfru
Grønland 6/8
Letskogen

Kristiania
1891

1888
August Realsen Berg,
Skomaker
Lorenz Kostenzer,
Malterimester
Medlem av statskirken
Wilhelm Thielemann
Grønland 6/8
Leo Thielemann
Grønland 6/8


Konfirmeret & gaat til alters 29/10 1905
a) vakcineret b) intet slegtskap
                                                                                                                                                                                                                                                  
Aar 1918
E. Egteviede (af menighedens prest i henhold til dissenterlovens § 9). Aar 1918

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Under
hvilken
dato er
egtevielsen foregaaet?

Hvilket gifte (1ste, 2det, 3dje
osv.)?

Brudgommens og   brudens
fulde navne.

Brudgommens
borgerlige stilling
(erhvervsgren) samt hans og brudens bopæl.

Brudgommens
og brudens
Brudgommens faders og brudens faders fulde navne
og borgerlige stilling (erhvervsgren).

Hvorvidt nogen af brudefolkene
tilhører et andet trossamfund og i tilfælde hvilket.


Forlovernes    navne og bopæl.

Legitimationer for indskud i enkekassensamt for
giftetilladelse, forsaavidt saadan tiltrænges.

Hvis nogen af brudefolkene
har været gift før, hvorledes da det foregaaende egteskab er opløst, samt om lovligt skifte er afholdt.

Anmerkninger  
(deriblandt oplysning om a) vakcination for de brudefolks vedkommende,   der ikke er konfirmerede i   statskirken;   b) om brudefolkenes  indbyrdes slegtskab;
c) forsaavidt nogen af dem tilhører statskirken, naar og hvor konfirmeret, og hvor sidst gaaet til alters).

Brud-
gom.
Brud.
fødested.
fødsels-
aar.
1
7-7
1.
1.

Sigfrid Bergstrøm

Anette Jenny Svendsen
Arbeider Fredrikshald

Fabrikarbeiderske
Fredrikshald
Tistedalen

Underonsdal pr. Tønsberg
1896

1892
Salmon Bergstrøm jernarbeider
Zakarias Svendsen
dagarbeider


Medlem av statskirken
Ivar Ruyter, Urtegaten 29
Erik Warolin,
Schäfersgate 10


a) Vakcineret b) intet slegtskap.

Konfirmeret & gaat til alters i 1907 i Tistedalen.