1892
F. Døde.
1892


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
begravet.
jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).
Mand-
kjøn.
2
30 mai
3 juni
3 juni
Bernard Meyenberg, smedsvend ugift
Meyenberg, Aloysius.
1871


Fredrikshald
Schweigaardsgd. 50
Blodforgiftning
ja
ja
1
7 mai
11 mai
11 mai
Weyer Johanna Rosalie, barn, ægte
Weyer, Philip, murersvend
1891
6
12
Kristiania
Grünersgd 13
Dephteritis
ja
ja


Kvinde-
kjøn
3
18 juni
23 juni
23 juni
Reboli, Rosa Magdalena, barn, uægte
Giuseppe Reboli, liredreier
1892
2
10
Kristiania
Gruegaden 20
Meningitis
ja
ja4
21 december
27 dec.
27 dec.
von Cappelen, Karoline Sofie Marie, barn, ægte
v. Cappelen Emil Carl Christian, mekaniker
1892
11
27
Kristiania
Aakebergveien 40
anemia efter blødning
ja
ja

1893
F. Døde.
1893


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
begravet.
jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).


Mand-

kjøn.
3
31 mai
5 juni
5 juni
Trygve Johannes Hansen,  ægte
Martin Hansen, kjælderformand
1893
mai
19
Kristiania
Haakonsgade 10
debilitas neonat.
ja
ja

5
20 nov.
23 nov
23 nov
Raymond Johnsen  ægte
Theodor Johnsen  Kontorfuldm.
1889
mars
23
Kristiania
Urtegaden 22
Endæcorditis(?)
ja
ja

6Weyer  Peter  sømand
Weyer Filip  murer
1878


Kristiania
Grunergade 13
forlis?


antages af rederiet(?) at være død.


Kvinde-
kjøn
1
16 januar
21 jan.
21 jan
Elisabeth Haughey
Thomas Haughey, spinderimester
1882


Irland
Markveien 16
Arthrocace costo-vertebral et absussus congestivus
ja
ja

2
17 mai
20 mai
20 mai
Marie Magdalena Reboli  ægte
Johannes Reboli  gibsarbeider
1893
mai
10
Kristiania
Gruegaden 18
Vitium cordis
ja
ja

4
1 sept
5 sept
5 sept
Julie Fieber  ægte
Joseph Fieber fabrikbestyrer &
                      skomager
1891
mars
8
Kristiania
Vor Frue Hospital
Ullevoldsveien 2
meningitis tubercculosa
ja
ja
1894+1895+1896+1897
F. Døde.
                               1894


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
begravet.
jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).
Mand-

kjøn.
1
16. Januar
23. Januar
23. Januar
Henrik Ernst Heier, egte
Albert Heier,  Murer
1892
Februar
1.
Christiania
Helgesens Gade 3
Bronchit subaent
synet eft. Død.
Ja

3
21. Octob.
24. Oct.
24. Oct.
Friederich Carl Walter Prietz, ægte
Friederich Wilhelm Prietz, Skomager
1892
Januar
7.
Altona
Jens Bjelkesgd. 15
Crv artritis, crampus
Ja
Ja

Aar 1895
------
-----
----------------
----------------
---
------
---
-----
------
---------
-----------
----------
Aar 1895.
Aar 1896
Aar 1896
1
16 Juni
20 Juni
20 Juni
Olvis Johan Høflmayr, bryggerimester, gift

1826


Bayern
Schweigaardsgade 63B
Cancer ventriculi
ja
ja

3
28 sept.
2 okt.
2 okt.
Robert Emmanuel Heier  egte født
Carl Heier, murersvend
1895
juni
1
Christiania
Seildugsgade 3
tuberkulose paa hjernen
ja
ja

Aar 1897


-------------------

Aar 1897
1
31. jan.
3. febru
3
februa
Ørnulf Georg Gulbrandsen  ægte
Gudbrand Olaf Gulbrandsen, murer
1896
November
18
Christiania
Norbygaden 62
Hydrops Bronchit & Gangræn
ja
ja


Aar 1895
----
-----
-------------------
-----------------
---
-------
---
-----
--------
------
----
----
Aar 1895

1
21 April
27 April
do
Annie Haughey - gift
Haughey, Spinderimester
1856


Ireland
Markveien 16
Apoplexia cerebri
___
ja

Kvinde-
kjøn
2
4. Juni
8. Juni
8. Juni
Francisca Carolina Koenen
Willem Koenen, Værksmester
1894
Juni
4.
Christiania
Klostergangen 10
for tidlig Fødsel
___
ja


Aar 1896


-------------------

Aar 1896

2
24. Juli
27 Juli
27 Juli
Johanne Gulbrandsen - gift
Lauritz Gulbrandsen, fyrstykarb.
1862


Trondhjem
Bryn i Aker
Phthisis pulmensis (?)
ja
ja


-------------------Aar 1897
Aar 1897

2
12. IV.
20. IV
20. IV
Anna Gehrken, gift
Bertrand Gehrken, tjener
1877


Trondhjem
Sverresgd 17
Phthisis pulmonsis (?) ja
ja

1898
F. Døde.
1898


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
begravet.
jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).


Mand-

kjøn.
2
15 April
Kl. 8 morgen
18 April
18 April
Giovanni Jaconelli, egte
Alesio Jaconelli, arbeider
1895
November
12
Christiania
Gruegaden 20
Rachitis Bronchitis
ja
ja

4
28 mai 12.30 nat
2 juni
2. juni
August Louis Marius Figon, ugift  mekaniker
August Figon  sproglærer
1856


Bergen
Strømsveien 46
Tuberculosis pulmonum
ja
ja

5
4. juni
7 juni
7 juni
____________  gut af forældrene: 
                      egte
Eugen Bader, trykker
Anna Bader f. Machoy
1898
juni
4.
Christiania
Nedregade 5
Fødtes i 5te
ugemaaned af svangerskabet.
ja
ja
Gutten levede i 2 timer. Blev født i den 5te ugemaaned af svanger-skabet. Moderen har tilforn 3 gange før født deslige børn.
6
13. august
17 aug.
17. aug.
Anton Kuhn, enkemand
                          forhenv. fabrikarbeider

1818


Østerrige
Seildugsgd 1IV
Suicidium
(lussensiv)
synet efter døden
ja
Han havde i længere tid været rar af sig og fandtes om morgenen hængt i en snor, fastheftet i vinduskrogen.
7
27. nov.
1 dez.
1. dez.
Oskar Kohler, egte.
Gustav Kohler, trykker
1898
nov.
26
Christiania
Nedregade 5
Debilitas congenita
ja
ja
Barnet var for tidlig født.


Kvinde-
kjøn
1
11 April
Kl 10½ form.
14 April
14 April
Maria Magdalena Jaconelli, egte
Alesio Jaconelli, arbeider
1895
November
12
Christiania
Gruegaden 20
Bronchit
ja
ja

3
30. April Kl 1.30 fm
5. mai
5. mai
Caroline Sofie Andersen, gift
Olaf Andersen, urmager
1863


Christiania
Gøteborggd. 3
Tuberculosis pulmonum
ja
ja

8
14 dec, kl 8½ m.
17 dec.
17 dec.
Marie Jæger, gift
Josef Jæger, formand
1865


Tyskland
Seildugsgd. 1
Pyami-ulceros endoc ardit-M.B.
ja
ja

1899
F. Døde.
1899


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
begravet.
jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).
Mand-

kjøn.
1
10 juni
13 juni
13 juni
Luigi Parmijani, ægte
Luigi Parmijani, positivspiller
1896
IX.
8.
Christiania
Gruegaden 18

ja
ja

2
22. juni
28. juni
28. juni
Carl Aloysius Heier, murer & organist  gift

1860


Christiania
Heimdalsgd. 36
Phthisis
ja
ja

3
22. juli
25. juli
25. juli
Francesco Cordani, egte
Joachim Cordani, musikus
1898
IV.
18
Christiania
Gruegaden 20
Diarrhea Cholera infantium
ja
ja

5
1. sept
4. sept.
4. sept.
Rudolf Bader, egte
Eugène Bader, trykker
1899
VII.
7.
Christiania
Nedregade 5
Pneumonia Catarrte
ja
ja

6
16. sept
20. sept
20. sept.
Oskar Kohler, egte
Gustav Kohler, trykker
1899
IX
16
Christiania
Nedregade 5
Fortidligt Nedkomst af moder
Barnet døde 12 timer efter fødelse
ja

Aar 1900

3.
12. april
20. april
20. april
Ragnvald, Marius Carsten Heier
Karl Heier, organist.
1889


Christiania
Heimdalsgd. 36
Tuberculos. pulm.
ja
ja

5.
6. juni
12. juni
12. juni
Pietro Nathale Guidotti, enkemand
                         forhenv. gibsmager
Ludvig Skramstad, landskabsmaler
1808


Italien
Frogn
Debilitas senilis
ja
ja

6.
21. aug.
24. aug.
24. aug
Johan, Arthur Herrmann, egte
Franz Herrmann, tilskjærer
1900
V
25
Christiania
Thorvald Meyersgd 47
Gastro-entiritis acuta
ja
ja

7.
5. september
8. sept.
8. sept.
Vilhelm Lorrang Nielsen, egte
Arthur Martinius Nielsen, arbeider
1899
XII
16
Christiania
Totengd 5
Gastro enteritis acuta*?

ja
opkastning og mavesyge fortæller moderenKvinde-
kjøn
4
24. aug.
29. aug.
29. aug.
Annette Karoline Lasalla Cappelen  egte
Emil Cappelen, montør
1899
III.
16.
Christiania
Heimdalsgd. 28
Cholera nostras Crampus
ja
ja

Aar 1900

1
10. marts
15. marts
15. marts
Therese v. Pachner, ugift

1818


Tyskland
Frøk. Olsens Pensionat Lian
Hjertelammelse paa grund af hjertefeil.

ja

2
23. marts
27. marts
27. marts
Anna Jaconelli, gift
Allesio Jaconelli, musikus
1855?


Italien
Gruegaden 22
Cancer
(med blyant: abvornicus?)
ja
ja

4
25. april
2. mai
2. mai
Lina Hermana Hooge, egte
Dominikus Hooge, rebslager
1899
XII
7
Christiania
Smaalensgd. 10
Atrophia
ja
ja

8.
3. oktober
9. oktober
9. oktober
Ragna Heier, enke

1862?


Christiania
Heimdalsgade 36
Phtisis
ja
ja

9
1. nov.
5. nov
5. nov.
Maria Kohler, egte
Gustav Kohler, trykker
1900
XI
1
Christiania
Markveien 30
Fortidligt nedkomst af moderen
Barnet døde 8 timer efter fødselen
ja
1901
F. Døde.
1901


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
begravet.
jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).


Mand-

kjøn.
3
8. mai
13. mai
13. mai
Bruce Bernhard Kristiansen  Skomager, gift.

1860


Halmedal
Conradisgd. 3
Tuberc. pulm.
ja
ja

4
1. juni
5. juni
5. juni
Lazaro Cordani, positivspiller  gift

1873


Italien
Gruegaden 18
Sopforgiftning?
Icterus
ja
ja
Han og hans hustru kom fra landet, hvor de den 29. mai selv havde plukket sop, tilberedt den og spist deraf noksaa store kvanta. 
5.
11. juni
14. juni
14. juni
Josef Reboli, positivspiller  gift.

1847


Italien
Gruegaden 18
Phthisis
ja
ja

6
22. juli
25. juli
25. juli
Wilhelm Johan Reboli, egte
Johan Reboli, gibsarbeider
1900
mai
27
Kristiania
Gruegaden 18
Rachitis, Diarrhoe
ja
ja

7
23. juli
26. juli
26. juli
Sigurd Rosasco, egte
Leonard Rosasco, bundtmager
1900
juli
2.
Kristiania
Markveien 35
Gastro - enteritis
ja
jaKvinde-
kjøn
1
3. jan 1901
8. jan
8. jan
Julie Mary Dorthea Jørgensen  ugift
Karl Jørgensen, bryggeriarbeider
1879


Kristiania
Toiengd. 28
Phthisis pulmonum
ja
ja

2
5. april 1901
9. april
9. april
Josefine Koehl, gift
Leander Koehl  kemiker
1873


Elsass
Korsgd. 24
Morbus addissonis
ja
ja1902
F. Døde.
1902


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
begravet.
jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).


Mand-

kjøn.
1
2 april
9 april
9de april
Philip Weyer, murer, gift.

1836


Tyskland
Herslebsgd. 30
Pneumatia crop.
tilmeldt
anmeldt.

2
3. juli
vides
ikke
Albert Wilhelm Klefisch

1865


Kristiania
Markveien 20
Drukning


Dødsanmeldelse blev sendt af det Norsk-Svensk-konsulat(?)i Leith
3
22. august
28. august
28. august
Albert Alfred Weyer, Handskemager, gift

1863


Kristiania
Aakebergveien 36
Hjertelammelse
nei
ja

4
7. oktober
13. oktober
13. oktober
Mikael Kostenzer, maltmester, gift

1845


Tyrol
Stenstrupsgade 45
Cancer Enplage(?)
ja
ja
blev begraven i Stockholm.
5.
23. aug.


Anton Reidar Ostrowski, barn
Josef Ostrowski, fabrikarbeider i Grorud
1901
jan.
5.
Robsrud v/ Grorud
Robsrud v/Grorud
Hjernebetændelse
ja
ja
Begraven paa Robsrud gravlund. Naar, vides ikke.
Aar 1903

1.
31. mars
6. april
6. april
Henry Karlsen, barn
Karl Karlsen, snedker
1893


Kristiania
Lochmannsgd. 6
Tumor glanduluc(?)
ja
ja
Paa dødsanmeldelse var feilagtig fødselaar 1892 istedenfor 1893 angiven.
2.
29. juni
5. juli
5. juli
Anton Alvis Mayenberg, sveitzer, gift

1833


Schweiz
Schweigaardsg. 50
Hydropisis
ja
ja

3
16. november
20. nov
20. nov.
Carl Sigesmand Koska, gift, mekanisk
         arbeider

1822


Böhmen
Motzfeldgade 11I
Debilitas senilis
ja
ja

Kvinde-
kjøn

1904
F. Døde.
1904


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
be-
gravet.

jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).

Mand-

kjøn.
2
28. juni
____
____
Handrik Franz Hubert Liffers, gift, maler

1875


Cleve, Tyskland
Sverdrupsgade 6.II
Omkom med dampskibe "Norge"s undergang.
3
Antagelig 23. september
4. oktober
4. oktober
Johannes Stahl, gift, handelsmand

1840


Tyskland
Schousplads 5.
Drukning
synet efter døden
ja
liget blev fundet i Glommen ved Frederichsstad
Aar 1905

1
3. april
8. april
8. april
Johannes Halvard Halvorsen  uegte
Else Reboli, enke
1903
September
20.
Kristiania
Haakonsgade 10
Bronkit
ja
ja

2
19. april
25. april
25. april
Herbert Edelhardt Aloysius Korell
Korell Jacob, elektriker
1902
mai
17
Kristiania
Platougaden 16 II
lungebetændelse
ja
ja

4
30. november
6. dec.
6. dec.
Ferdinand Thielemann, gift, pølsemager

1855


Tyskland
Grønland 6-8
hjerneslag
ja
ja

5
2. dec.
7. dec
7. dec.
Johann Gottfried Frølich, enkemand

1838


Tyskland
Urtegaden 31
hjerneslag og brystsygdom
ja
ja

Kvinde-
kjøn
1
29. februar
7. mars
7 mars
Anna Maria Neubert, pige

1877


Kristiania
Havegaden 5.
Pneumonia
synet efter døden
ja

Aar 1905

3
12. juli
17. juli
17. juli
Maria Elisabeth Karlsen, gift
Karl Karlsen, snedker
1870


Kristiania
Lochmannagade 4
Vitia organica cordis(?)
ja
ja

6
20. dez
27. dez
27. dez
Hanna Thomine Hoffmann, gift
Johann Hoffmann, fh. veiarbeider
1837


Fredrichsvern
Værksgaden 6.
Apoplexia cerebri
ja
ja1906.
F. Døde.
1906


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
be-
gravet.

jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).


Mand-

kjøn.
Aar 1907
1907
1.
30. juni
4. juli
4. juli
Mathias Wilhelm Kleefisch, lithograf, gift

1829


Düren/Tyskland/
Toftegade 35 I
Debilitas um(..?)
ja
ja

2.
19. sept.
25. sept.
25. sept.
Bolli Dominico Mariani(?) positivspiller, ugift

1835


Italien
Gøteborgsgde 20
Acterio celevesis(?)
ja
ja

1908
1908
1
27. Jan.
3. Feb.
3. Feb.
Josef Anton Sutter, meierist, gift

1833


Schweiz
Schäffersgde 1II
B???chitis acuta
ja
ja

3
20. Oktober
26. Okt.
26. Okt.
Werner Werenskjold, kgl. fuldm. ugift

1831


Kristiania
Markveien 60
Debilitas senilis.
ja
jaKvinde-
kjøn
1.
23. mai.
28. mai
28. mai
Rosa Sofie Maxxa, pige, ugift

1879


Kristiania
Havegaden 29II
Tuberc. pulm.
ja
ja

19081908
2
4. mai
12. mai
12. mai
Bertha Maria Olsen, gift
Olav Olsen, skogarbeider
1823


Kristiania
Sørum
Debilitas senilis
ja
ja
1909
F. Døde.
1909


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
be-
gravet.

jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).


Mand-

kjøn.
1.
15. mars
22. mars
22, mars
Wilhelm Edgar Wiig, egte
Emil Wiig, klinker
1908
8.
23
Kristiania
Kirkegaardsgte 23IV
febris
ja
ja

2.
28. juli
5. august
5. august
Erik Rolf Maria von der Planitz, ugift
Hans von der Planitz, direktør
1894


Ljan pr. Kristiania
Ljan pr. Kristiania
Hjertelammelse
ja
ja

1910
1910
1.
19. mars
26. mars
26. mars
Piedro Artur Benno-Said, fhv. knivkaster(?), gift

1845


Hongkong (Kina)
Nordbygten 4I bg.
Tub. pulm.
ja
jaKvinde-
kjøn
3.
21. sept.
27. sept.
27. sept.
Hanna Sofia Nilsen, gift
John Nilsen, maler
1846


Frederikshald
Dal (Hovind)
hjertelammelse
ja
ja

4.
23. dez.
28. dez.
28. dez.
Emma Wilhelmine Opilato, gift.
Kesser Opilato, gibsmaker
1868


Jønkøping (Sverige)
Grønland 11II
tæring
ja
ja

1910
1910
2
6. mai
11. mai
11. mai
Louise Pisani, ugift

1823


Kristiania
Urtegaten 31.
Apoplexia cordis
efter døden
ja

3
21. juli
25. juli
25. juli
Sussi Maria Fortunato, pige
  ?  Fortunato, iskremhandler
1899


Kristiania
Gruegaten 22.
tæring/bronkit/
ja
ja

4
30. august
5. sept.
5. sept.
Anna Maria Johannessen, gift
J. Johannessen, typograf
1865


Kristiania
Falsensgaten 16IV
Canser uteri
ja
ja
Aar 1911
F. Døde.
Aar 1911


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
be-
gravet.

jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).


Mand-

kjøn.
5
19 Okt
25 Okt
Joh. Heinrich Haferkamp, skræddermester,
                                                       enkemand
 
1829
Nov
13
Borgloh (Hanover)
Schweigaardsgt. 57
lam og alderdomssvag
ja
ja

1912.
1912
1
12. april
17. April
Franz Herbert Anderson-Bergmann,
                                                barn, egte
Franz, Anderson-Bergmann kjører
1909
Des.
23.
Kristiania
Nordbygten 13II
Difteritis
ja
ja

2
11. August
14. August
Guttebarn Geist, udøpt, egte
Victor Werner Geist, Typograf
1912
Juli
18.
Kristiania
Bredgaten 20IV
Ukjendt
efter døden
jaKvinde-
kjøn
1.
22 Mars
28. Mars
28. Mars
Anna Jaconelli, barn, egte
Luigi Jaconelli, musiker
1910
october
6.
Kristiania
Gruegaten 10.
Kikhoste
efter døden
ja

2.
26. April
3. Mai
3. Mai
Mary Kruse, enke

1845


Liverpool/England
Urtegaten 31
Apoplexia Eartis(?)
ja
ja

3
14. Mai
18. mai
18. mai
Klara Henriette Olsen, barn, egte
Enkefru Maria Olsen f. Andersen
1910
november
27.
Kristiania
F??veien 5II
Lungenbetændelse
ja
ja

4
14. August
17. aug.
17. aug.
Ragnhild Elisabeth Helene Diel, barn,
                           egte
Karl Diel, arbeidsformand
1910
august
11.
"     "
Helgesensgate 5.
Diarrhoi
ja
ja

1912

3
25. Nov.
29 Nov.
29 Nov.
Angela Rosa Theresia Jaconelli, egte
Luigi Jaconelli, musiker.
1912.
januar.
9.
Kristiania
Gruegaten. 18.
Krampe.
ja.
ja.

Aar 1913
F. Døde.
Aar     


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
be-
gravet.

jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).


Mand-

kjøn.
1
5 februar
10. februar

Johan Kaspar Nicolai Hoffmann,
                                                 arbeider, enkemand
Ludvik Hoffmann
1827


Lucern.
Toftesgt 47
Uræniæ.
ja.
ja.

2
28 mai
2 Juni
Johan Antonio Reboli, Gibsarbeider, gift

1844


Italien
Tøiengt 32
Hjertefeil
ja.
ja.

Aar 1914
Aar 1914
1
13 februar
19 februar

Natale Villa  enkemand

1847


Italien
Motzfeldtsgt 29
Hjertelammelse ja
ja1913Kvinde-
kjøn
1
8. januar
13 januar
Julia Høflmayer  enkefrue
Alois Johan Norberth Høflmayr
1833


Kristiania
Sweigaarsgt 61
Hjertelammelse
ja.
ja.

2
11 nov.
17 november
Agnes Marie Johanna Jaconelli, barn, egte
Luigi Jaconelli  msiker
1913
6
5
Kristiania
Gruegt 18
Pneumonia
ja.
ja.

3
10 dec.
13 dec.
Else Margarethe Olsen  barn uegte født.
Ole Ludvig Olsen  mekaniker
1913
6
27
Kristiania
Brinkensgt 25
Halsbyld.
ja
ja

Aar 1914
Aar 1914
1
5 februar
12 febr.

Ragnhild Johannesen  barn uegte født
Diderik Brokmann, sekretær
1913
4
1
Kristiania
Ribbungsgt 19III
Entrocatarh.(?)
ja.
ja.

2
29(?) mars
31 mars
Anna Cordani f. Koforn(?)
Johanni Cordani
1864


Skaager ved Drammen
Gruegt 26
Tub. pneu.(?)
ja.
ja.

3.
30-9-14
3 oktober
Hjørdis Harriet Pedersen.
Olaf Pedersen. arbeider
1914
9
25
Kristiania
Nordbygt. 34
Deb. congunita(?)
-
ja.

Aar 1915
F. Døde.
Aar 1915 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum. 
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
be-
gravet.

jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).

Mand-

kjøn.


Kvinde-
kjøn
1
29 Aug.
4 september

Anna Fischer f. Safek(?)  gift.
Theodor Fischer fabrikarbeider
1848


Chotzen Bøhmen
Bryn station
vitium organicum cordis
Ja.
Ja.

2
15 december
20/12
20/12
Maria Serapia St?ribel, ugift
provincialpriorinde
for  St. Elisabethssøstre i Norge

20/8 1846


Riemertshaide bei Neisse i Tyskland Urtegt. 31
Lungebetændelse og hjertesvakhet
ja
ja
Aar 1916
F. Døde.
Aar 1916 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
begravet.
jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).


Mand-

kjøn.
1
10/1
14/1
14/1
Frederico Gonella, gift, gibsmaker

1839


Italien
Heimdalsgt. 38
aareforkalkning og hjerteslag
ja
ja
Begravet paa Oslo kirkegaard.
2
29/4
5/5
5/5
Axel Halvard Berg, barn, egte
Fritjof Ingvald Berg, kommunal smed
1915
8
25
Kristiania
Urtegt. 36I
Mæslinger og bronchit
ja
ja
Østre gravlund
3
13/7
18/7
18/7
Olindo Alberto Jaconelli, barn, egte
Luigi Jaconelli, musiker
1916
6
2
Kristiania
Gruegt. 18II
Lungebetændelse
ja
ja
"


Kvinde-
kjøn
1
2/12
7-12
7-12
Elvira Opilati, barn, egte
Kesser(?) Agesilao Opilati, handelskar
1902
8
21
Kristiania
Grøndland 11II
Lungetuberkul.
ja
ja
Begravet paa Ostre gravlundAar 1917
F. Døde.
Aar 1917 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
begravet.
jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).


Mand-

kjøn.
1
Kl. 10,10 aften
7/4
13/4
13/4
Wilhelm Johannes Heier, murer, gift

1865


Kristiania
Korsgaten 12II
Cancer ventricale
ja
ja
Sofienberg gravlund kl. 2.
Kvinde-
kjøn
Aar 1918
F. Døde.
Aar 1918 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


No

Døds-
datum.
Naar
Den dødes fulde navn og borgerlige stilling (erhvervsgren) med tilføiende for voksnes vedkommende, om han (hun) var ugift, gift, enkemand (enke) eller fraskilt, samt for børn under 5 aar, om egte eller uegte født.
Ved gifte koner: mandens, ved børn: faderens navn og borgerlige stilling, for andre forsørgede: forsørgerens borgerlige stilling (erhvervsgren).
Fødsels-

Fødested.

Bopæl.

Opgiven dødsaarsag.
Har læge været tilkaldt under afdødes sidste sygdom?

Er dødsfaldet anmeldt af vedkommende
for skifteretten (lensmanden)?Anmerkninger.
begravet.
jord-
fæstet.


aar.

maaned
dag
(for børn indtil 5 aar samt vernepligtige).


Mand-

kjøn.
1
11.I
16.I
16.I
Luigi Gandolfini, positivspiller, ugift

1837


Italien
Gruegaten 20
Leversygdom
ja
ja
Beravet paa Østre gravlund
2.
16.II
25.II
25.II
Mathias Nowak, østerriksk infanterist, bonde, gift

19/2
1879


Kasnahora i Bøhmen
f.t. Hammerstad sanatorium pr. Eidsvold
Hjertesygdom
ja
ja
Begravet paa Eidsvold kirkegaard.
4
8.VII.
10.VII.
10.VII.
Leopold Breuer, barn, egte
Ferdinand Breuer, staalarbeider
1916
12
24
Kristiania
Enerhaugsgt. 5
Tuberculosis miliaris
ja
ja
Begravet paa Oslo kirkegaard


Kvinde-
kjøn
3.
18.3.
20.3.
20.3.
Marie Bednarz, uegte

1917
11
8
Drammen
Enerhaugsgate 5
Brystbetændelse
ja
ja
Begravet paa Oslo kirkegaard
5.
1.11.
6.11.
6.11.
Ragna Burgun, enke

1865


Kristiania
Nordstrand
Anemia perniciosa
ja
ja
Begravet paa Vor frelsers gravlund.