Archiwum miesiąca: Czerwiec 2016

Witamy w nowym roku katechetycznym w parafii St. Hallvard!

Zapraszamy wszystkie dzieci uczęszczające do 2., 3. i 4. klasy szkoły podstawowej na katechezę  w języku polskim w naszej parafii.

Przygotowanie do I Komunii Świętej trwa 2 lata. Oznacza to, że dzieci rozpoczynają chodzić na katechezę w 2. klasie szkoły podstawowej i przystępują do sakramentu w maju następnego roku szkolnego, gdy są w 3. klasie.

2. i 4. klasa będzie miała zajęcia raz w miesiącu, natomiast 3. klasa (komunijna) dwa razy. Daty katechez podamy wkrótce.

Zajęcia będą odbywać się w salkach znajdujących się w budynkach naszej parafii.

Rodzice są zaproszeni do obecności na katechezach swoich dzieci!!!

Wszystkie dzieci, zarówno norweskie jak i polskie, obowiązuje jednakowa i jednorazowa opłata, która jest przeznaczona na pokrycie niektórych kosztów związanych z katechezą. Wynosi ona 500 koron za dziecko (rabat dla rodzeństwa 250 koron). Dzieci automatycznie zapisywane są do katolickiej organizacji NUK. Osoby prowadzące zajęcia są wolontariuszami i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Wypełnione formularze prosimy o przesłanie na adres mailowy Agnieszki Adamskiej aga.adamska15@gmail.com

W razie pytań można też dzwonić kom. 40564143 (codziennie, najlepiej w godzinach 17.00- 20.00).

Wybory do Rady Parafialnej w parafii Św. Hallvarda

Wielu z Was uczestniczyło lub zwróciło uwagę na odbywające się przez dwa ostatnie tygodnie wybory do Rady Parafialnej w parafii Św. Hallvarda. Frekwencja wyborcza była dobra w porównaniu do poprzednich lat. Dziękujemy za wszystkie głosy. Niestety komitet wyborczy musiał odrzucić część nieważnych głosów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją głosowania w przyszłych wyborach.

Komitet wyborczy niniejszym ogłasza że do Rady Parafialnej zostali wybrani następujący kandydaci (wymienieni w alfabetycznym porządku):

Johan Fosse, Helge Grimnes, Bernt Guldbrandsen, Elzbieta Hembel, Adam Laszczynski, Hung Ngoc Nguyen, Darko Wakounig

Zastępcy: Mary Margaret Antonypillai, Almaz Arefe, Mary Gloria James

Nowy skład Rady Parafialnej ukonstutuuje się jesienią podczas pierwszego zebrania rady które odbędzie się 13. września. Na zebraniu tym Rada z lat 2014-2016 przekaże swe obowiązki nowej Radzie na lata 2016-2018.

Komitet wyborczy przy parafii St. Hallvard
Pernille Tresvig i Aasmund Vik

Ogłoszenia – 12 czerwca 2016 – XI Niedziela Zwykła

  1. Ks. Kamil Pawlik, neoprezbiter, będzie w zastępstwie przez kilka najbliższych niedziel
  2. Zakończyły się wybory do Rady Parafialnej. Adam Laszczyński i Elżbieta Hembel zostali wybrani do Rady i będą reprezentować polskojęzyczną grupę w naszej parafii.
  3. Podziękowanie za wsparcie dla ks. Macieja Kucharzyka i ks. Dariusza Burasa
  4. Wczoraj utworzył się 3 Krąg Rodzin… zainteresowanych proszę o kontakt (jest miejsce dla jeszcze jednej pary/małżeństwa).
  5. Przy wyjściu z kościoła po mszach św. zbierane są podpisy w sprawie ochrony życia poczętego.